Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet!

”Vi är på väg mot ett klimathelvete med foten på gaspedalen"

en rörelse för att accelerera klimatpolitiken

Klimatalliansen lyssnar på vetenskapen.

Vårt mål är att samla alla goda krafter bland politiska partier och klimatrörelser som värnar om planeten, människans och alla andra arters hem.

En allians för klimatet!

I en tid då våra folkvalda politiker ignorerar den pågående klimatkrisen behövs det mer än någonsin en rörelse som bygger broar mellan civilsamhällets olika aktörer: miljö- och klimatorganisationer, företag, nätverk och forskare samt den parlamentariska nivån.

Klimatalliansen är en blåslampa i baken på politiken och beslutsfattarna med syfte att få alla att accelerera klimatomställningen. Vi arbetar aktivt för en politisk bred allians för handling på olika samhällsnivåer, på olika sätt och med olika verktyg. Det är hög tid att lägga ideologier åt sidan och kroka arm över alla politiska gränser, trosbekännelser och språkbarriärer.