Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Om oss

Klimatalliansen är en bred klimatorganisation som bildades 2021 som svar på politikens handfallenhet inför klimatkrisen. Vi är en mångfaldig grupp med medlemmar från olika politiska och organisatoriska bakgrunder. Trots våra olikheter har vi enats om 15 krav för att rädda klimatet.

Vårt mål är att påverka politiker och andra beslutsfattare. Vi kan också ställa upp i parlamentariska val. I riksdagsvalet 2022 registrerade vi oss som ett parti och vi  använder samma beteckning i EU-valet 2024.

Vi är en självorganiserad rörelse. Vi har en styrelse och vi håller både fysiska och digitala medlemsmöten. Vi har inget kansli, inga anställda och inga stora ekonomiska resurser. Men vi är eniga om att agera nu för att rädda klimatet.

Läs mer om oss