Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet!

Klimathjälpen

Klimathjälpen är en mötesplats där vi hjälper dig kring frågor runt klimatomställning.

Syftet är att sluta prata och börja agera – vi löser uppgifterna själva! Därför erbjuder vi hjälp till klimatengagerade att göra något konkret.

Vi samarbetar gärna med andra organisationer och politiska partier.

Nedan exempel på Klimathjälpens uppgifter

 • Hjälpa en markägare att skotta igen diken i skogen för att återväta en våtmark
 • Hjälpa till vid anläggning av en kvartersodling
 • Hitta lokala klimatgrupper i någon existerande organisation eller skapa kontakter med klimatintresserade på samma ort.

 • Starta en lokal klimatgrupp/omställningsgrupp.
 • Skapa en växtbaserad matlagningsgrupp.
 • Rädda mat i din kommun.
 • Starta en lokal prylpool (dvs. hitta potentiella medlemmar i närheten som kan låna prylar av varandra).
 • Hitta deltagare för gemensam upphandling av till exempel solceller i närområdet för bättre pris.
 • Hitta till rätt klimatorganisation
 • Hitta experter/föreläsare på klimatrelaterade teman
 • Guida till klimatrelevanta sajter/produkter/tjänster. Kanske genom ett klimatpersonlighets-quiz?