Klimatalliansen

Nyhetsbrev

"med teknik kan vi rädda klimatet"

Läs hela artikeln i Sydöstran här: https://www.sydostran.se/insandare/insandare-med-teknik-kan-vi-radda-klimatet/

En nyligen genomförd opinionsundersökning från Verian visar att 48 procent av väljarna är beredda att stödja ett parti som sätter klimatfrågan främst i EU-valet. Hälften av Sveriges befolkning tycker inte att de politiska partierna gör nog för att stävja klimatkrisen, vilket tyder på ett demokratiskt underskott där politikernas insatser inte motsvarar folkets förväntningar. Klimatalliansen tar sig an denna utmaning med strikt fokus på klimatfrågor, utan ideologisk fastlåsning i den föråldrade vänster-högerskalan.

Vår EU-skatterelaterade politik bör vara av särskilt intresse för borgerliga väljare, givet de irrationella utgiftsmönstren som nu råder. Enligt en färsk studie publicerad i Nature, går hela 82 procent av EU:s jordbruksstöd till produktion av animalier. Denna sektor är ansvarig för 84 procent av växthusgasutsläppen från unionens matproduktion. Detta är inte bara en ekologisk katastrof utan även ett ekonomiskt vansinne, då jordbruksstöden upptar 31 procent av EU:s totala budget.

Klimatalliansen vill stoppa detta enorma skatteslöseri som allvarligt skadar klimatet genom att halvera EU:s jordbruksstöd och avlägsna subventioner för köttproduktion. Det skapar förutsättningar för ett rationellt och klimatsmart jordbruk. Detta är en politik som borde passa borgerliga väljare i Umeå som värderar både ekonomisk ansvarsfullhet och vetenskaplig miljöpolitik.

Gudrun Schyman profilbild Klimatalliansen

Ny teknologi är avgörande i vårt arbete för att rädda klimatet. Vi i Klimatalliansen tar initiativet att satsa på ny teknik genom att implementera ett policyramverk för  AI, nanoteknik, bioteknik och kognitiv teknologi för att utveckla hållbara sätt att möta människors behov.

Genom en politik som fokuserar på konkreta lösningar för klimatet, med slopade köttsubventioner och satsning på ny teknik, är vi ett seriöst alternativ för alla väljare som kräver handling snarare än ideologiskt käbbel. Klimatalliansen tror på vetenskapen och människors förmåga att förändra världen. Vi är övertygade om att vi kan vända klimatkrisen innan det är för sent.

Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen

 

KÄLLOR


Klimatalliansens EU-plattform 2024
https://klimatalliansen.nu/eu-plattformen-2024/

Opinionsundersökning Verian 2024
https://klimatalliansen.nu/wp-content/uploads/2024/03/Rapport-Klimatalliansen-2024.pdf

Nature: Linking global physical input–output datasets with public subsidy data reveals that current allocation favours animal-based foods, which uses 82% of the European Union’s agricultural subsidies (38% directly and 44% for animal feed). Subsidy intensity (€ kg−1) for animal-based foods approximately doubles after feed inclusion. The same animal-based foods are associated with 84% of embodied greenhouse gas emissions of EU food production while supplying 35% of EU calories and 65% of proteins.
https://www.nature.com/articles/s43016-024-00949-4


“CAP beneficiaries as from 1 January 2021, representing 31% of the total EU budget”
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap