Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Klimathjälpen

Klimathjälpen är en mötesplats där vi hjälper dig kring frågor runt klimatomställning.

Syftet är att sluta prata och börja agera – vi löser uppgifterna själva! Därför erbjuder vi hjälp till klimatengagerade att göra något konkret.

Vi samarbetar gärna med andra organisationer och politiska partier.

Nedan exempel på Klimathjälpens uppgifter

Hjälpa praktiskt att genomföra klimatprojekt
 • Hjälpa en markägare att skotta igen diken i skogen för att återväta en våtmark
 • Hjälpa till vid anläggning av en kvartersodling
Hjälpa till att hitta likasinnade personer i närheten
 • Hitta lokala klimatgrupper i någon existerande organisation eller skapa kontakter med klimatintresserade på samma ort.
Hjälpa engagerade personer att starta lokala verksamheter
 • Starta en lokal klimatgrupp/omställningsgrupp.
 • Skapa en växtbaserad matlagningsgrupp.
 • Rädda mat i din kommun.
 • Starta en lokal prylpool (dvs. hitta potentiella medlemmar i närheten som kan låna prylar av varandra).
 • Hitta deltagare för gemensam upphandling av till exempel solceller i närområdet för bättre pris.
Lotsa engagerade personer i sin "klimatkarriär"
 • Hitta till rätt klimatorganisation.
 • Hitta experter/föreläsare på klimatrelaterade teman.
 • Guida till klimatrelevanta sajter/produkter/tjänster. Kanske genom ett klimatpersonlighets-quiz?