Klimatalliansen

Nyhetsbrev

"Ta bort köttsubventionerna och frigör mark
för rewilding i EU och Västmanland"

Läs hela artikeln i Sydöstran här: https://www.sydostran.se/insandare/insandare-med-teknik-kan-vi-radda-klimatet/

Att minska köttkonsumtionen och frigöra mark för rewilding är viktiga, ofta förbisedda, åtgärder för att minska klimatutsläppen! Mer än 80 procent av Europas naturmiljöer är i dålig kondition. De senaste 30 årens naturvårdsinsatser har inte varit tillräckliga. Vi behöver en storskalig förändring – rewilding – för att ge naturen möjlighet att återhämta sig och låta ny växtlighet suga upp koldioxid ur atmosfären.

Principen för rewilding är att låta naturliga processer forma och utveckla landskapet genom att ge mer plats åt naturen och de vilda djuren och återintroduktion av arter som försvunnit på grund av människans påverkan. Rewilding är effektivt verktyg mot klimatkrisen och förlust av biologisk mångfald.

Den brittiska organisationen Rewild Britain arbetar med att skapa förutsättningar för utrotningshotade arter, återställa marina ekosystem och frigöra större ytor för att naturen ska kunna återhämta sig på egna villkor. Ett exempel på hur man arbetar med rewilding är det skotska naturreservatet Creag Meagaidh.

Anne Casparsson profilbild Klimatalliansen

Investeringar i återställande av natur ger ett ekonomiskt värde på 4–38 euro för varje euro investerad i ekosystemtjänster, inklusive pollinerande grödor, livsmedelssäkerhet och skydd mot översvämningar.

Torvmarker, gräsmarker och sanddyner är särskilt drabbade. Våtmarkerna har minskat med 50 procent sedan 1970, och fiskar och groddjur har drabbats av minskningar. Dessutom är upp till 70 procent av EU:s jordar i ohälsosamt tillstånd, delvis på grund av människans boskapsuppfödning. Endast 4 procent av världens däggdjur är vilda djur.

För att skapa förutsättningar för rewilding föreslår Klimatalliansen att halvera budgeten för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) genom att slopa köttsubventioner. Detta skulle frigöra mark för rewilding. Andra åtgärder inkluderar snabb återställning av våtmarker, förbud mot torvbrytning och avverkning av naturskog.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de snabbast växande hoten mot människor och djur. Förlust av arter rankas som det fjärde största hotet mot mänskliga samhällen enligt World Economic Forum. Biologisk mångfald håller klimatet stabilt, och klimatet avgör vilken biologisk mångfald som finns.

Klimatalliansen ställer upp i EU-valet helt fokuserat på att minska klimatutsläppen! För att minska utsläppen snabbt måste vi både avveckla olja, kol och gas och samtidigt minska köttkonsumtionen och frigöra mark för rewilding.

Stefan B Nilsson

Anne Casparsson

Petra Schagerholm

Annika Carlsson-Kanyama

Kandidater i EU-valet för Klimatalliansen

Petra Schagerholm EU-kandidat 2024
Annika Carlsson Kanyama EU-kandidat 2024
Stefan B Nilsson profilbild Klimatalliansen