Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmöte av föreningens medlemmar. Den består av ordförande, sekreterare, kassör och sex ledamöter. Fler kan adjungeras till styrelsen för särskilda arbetsuppgifter eller som allmän förstärkning. Styrelsen leder föreningens arbete mellan medlemsmötena. Den har möten ungefär var tionde dag.

Vi är till för medlemmarna och du når oss enklast på info@klimatalliansen.nu.

Ordförande Gudrun Schyman
Sekreterare Linda Lindström
Kassör Jan Lindblad
Ledamöter Pontus Bergendahl, Lisa Bjerke, William Gröndahl, Stefan B Nilsson, Stina Svensson, Janine O’Keeffe
Adjungderade Annika Carlsson Kanyama, Maria Occurie, Lydia Talore

På bilden ovan saknas Pontus Bergendahl, Lisa Bjerke, Annika Carlsson Kanyama, Maria Occurie och Lydia Talore