Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Inför en hög klimatskatt på flygresor
och ge intäkterna till medborgarna

Publicerad i Göteborgs-Posten 26 maj 2024

Flyget står för en betydande del av de globala utsläppen, och det är dags att agera. Klimatalliansen föreslår en hög klimatskatt på flyg på EU-nivå, med återbetalning till medborgarna.

Vi vill införa en klimatskatt på flyg för EU som är fem gånger så hög som den nuvarande svenska flygskatten och sedan fortsätta höja den årligen. Detta kommer att minska flygandet och därmed utsläppen.

Genom att återbetala intäkterna till alla EU-medborgare, oavsett flygvanor, skapar vi en rättvis modell.

De som flyger sällan eller aldrig kommer att tjäna på detta, då de får mer i återbetalning än de betalar i flygskatt. De som flyger ofta och långt får netto betala mycket i flygskatt.

Sverige bör gå före och införa modellen nationellt. Med en så hög skatt kommer vi redan i år kunna sänka inrikesresor till Thailand höjs från dagens 500 kronor till 2500 kronor. Detta kommer att styra resandet mot närliggande destinationer.

Vi måste också göra det mycket enklare att välja tåg och vi föreslår ett regelverk för att underlätta för länder, likt Tyskland, införs för hela EU.

En starkare klimatpolitik kräver modiga beslut. En hög klimatskatt på flyg som återbetalas till medborgarna i kombination med lägre tågpriser skulle skapa andra resvanor och ge lägre utsläpp.

Stefan B Nilsson
EU-kandidat för Klimatalliansen

Stefan B Nilsson profilbild Klimatalliansen
EU-kandidat Stefan B Nilsson, plats 3