Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Jacob Skarby: "Avveckla köttsubventionerna genom att halvera EU:s jordbruksbudget"

Följ Jacob på sociala medier

Rösta på Klimatalliansen i EU-valet!

Jacob Skarby här, EU kandidat för Klimatalliansen.

Vi kan inte fortsätta konsumera klimatskadliga livsmedel i samma utsträckning som vi gör idag.

Därför vill vi med hjälp av ekonomiska styrmedel se en halvering av köttkonsumtionen till 2030.

Vi kan avveckla det som i praktiken är köttsubventioner genom att halvera EU:s jordbruksbudget.

Skattepengar ska inte slösas.

Rösta på klimatalliansen den 9 juni.