Klimatalliansen

ENGAGERA DIG

Planeten behöver fler som engagerar sig med kunskap, erfarenher och en brinnande önskan om att göra något åt klimatkrisen.

Alla kan vi bidra med något, stort som smått. 

Det finns mycket att göra i rörelsen.

Läs här om våra sex arbetsgrupper!

 

Som medlem får du löpande information om vad som händer i Klimatalliansen.

Vi tar gärna emot gåvor och ingen gåva är för liten.