Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet!

Engagera dig

Planeten behöver fler som engagerar sig med kunskap, erfarenher och en brinnande önskan om att göra något åt klimatkrisen.

Alla kan vi bidra med något, stort som smått. Vad vill du bidra med?

Våra arbetsgrupper

Nedan hittar du våra sex arbetsgrupper samt vilka som koordinerar dem.

Folkbildning

Studiecirklar, talar-turnéer med sakkunniga, medlemsvärvning.

Koordinering: Stefan B Nilsson

Aktivism

Delta i aktioner med klimatrörelser som XR, FFF och arrangera egen aktivism som Klimathjälpen.

Koordinering: Pontus Bergendahl

Opinionsbildning

Debattartiklar, sociala medier. Arrangera event.
Koordinering: Janine O’Keeffe

Parlamentariskt arbete

Uppvakta parlamentariska församlingar med förslag/initiativ, medborgarförslag. Arrangera medborgarråd. Utkräva ansvar och använda Klimatkollen och andra verktyg. Eventuellt ställa upp i val.
Koordinering: Gudrun Schyman & Stina Svensson

Lokalt påverkansarbete

Arbeta lokalt i egna kommunen, lokala medborgardialoger, angripa lokala miljö- och klimatrelaterade problem, lokala manifestationer. Läs mer om Stockholms arbetsgrupper nedan. Koordinering: Linda Lindström

Systemförändring


Utveckla systemförändring i våra 15 punkter; BNP-kritik, det finansiella systemets roll och nödvändigheten att begränsa konsumtionen. 

Koordinering: William Grönlund & Lisa Bjerk

Skriv till oss på info@klimatalliansen.nu