KLIMATALLIANSEN

Styrelsen för Klimatalliansen 12 feb 2022

Klimatalliansens pod: Samtal pågår #5 om Ukraina

Samtal pågår #5 om Ukraina

Välkommen till episod #5 av samtal pågår, måndag 9 maj kl 19.00-20 00.

Förutsättningen för ett effektivt klimatarbete är samarbete och fred. Situationen i Ukraina har fått många av världens länder att rusta ekonomiskt för krig. Kan kriget få länder att göra avsteg från sitt fossiloberoende och vad innebär det på kort och lång sikt när två av världens food basket länder på grund av krig förlorar kapacitet att exportera mat. Missa inte detta viktiga samtal med två experter på Ukraina. Inna Sovsun parlamentariker och Yevhenia Zasadiako ledare för Eco action.
Samtalet kommer att vara på Engelska. Välkomna!

För att delta i samtalet, kom med på
https://us06web.zoom.us/j/83760441274?pwd=RU5vZVBiQStoR09uaTZ6OHZzbkdDZz09

Tidigare avsnitt av samtal pågår finns på Klimatalliansens YouTube kanal. Om du prenumererar på kanalen kommer du få aviseringar när vi lägger upp nytt material eller sänder live.

Slå till Alarm. Det är det enda rationella!

Av William Grönlund, talesperson för Klimatalliansen

Torsdagar for Klimatet, Mariatorget, Stockholm Valuppvakt kl:12-13 5 maj - 16 juni

Av Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen

Tal för Klimatalliansen på Billströmska folkhögskolans framtidsdagar. Tjörn

Av William Grönlund, talesperson för Klimatalliansen

Aktuellt:
3 maj | LFT – Partierna delade om straffet för civil olydnad

25 apr | Syre – Nu behövs ett systemskifte för att rädda vår framtid

21 apr | AH – Fel att skärpa straffen för klimataktivister

21 apr | Expressen – Inför en skyddsplikt för klimatet – förbered för katastrof

21 apr | VT – Rätten att vara trafikant viktigare än vår planet?

21 apr | ETC – Debatt – Skrämmande kortsiktigt av moderaten Forssell

18 apr | Sydsvenskan – I klimatkrisens skugga finns ingen plats för partipolitiskt käbbel

14 apr | Aftonbladet – Tror ni att klimatkrisen är en lek, politiker?

1 apr | Klimatgap – KG Hammar – Kan människan avstå?

29 mar | Syre – Ukrainakrisen visar att vi kan sätta dit oligarkerna

26 mars | Syre – Replik: ”Omöjligt att kombinera fortsatt BNP-tillväxt med liv inom planetens gränser”

22 mars | Syre – Regeringens åtgärdspaket innebär en betydlig ökning av växthusgasutsläppen

16 mars | ETC – Debatt: Sverige måste förberedas på katastrofhantering

11 mars – Informationsmöte i Malmö

17 feb | SverigesRadio – SD och den ryska björnen (även om Klimatalliansen)

20 feb 2022 | KP – Nybildade Klimatalliansen vill vara en blåslampa

21 feb 2022 | Grön Opinion – Rika måste ta sitt klimatansvar – det är bråttom

17 feb 2022 | NA – Förra toppolitikerns nya drag – gör som Gudrun Schyman

12 feb 2022 | DN – Klimatalliansen ställer upp i riksdagsvalet

12 feb 2022 | Syre – Klimatalliansen bildar politiskt parti

11 feb 2022 | Skaraborgs Allehanda – Fyra frågor och en uppmaning till Försvarsmakten

8 feb 2022 | Ystads Allehanda – Klimatalliansen – Fyra frågor och en uppmaning till Försvarsmakten

7 feb – Dala-Demokraten | Klimatförändringar bör få Försvarsmakten att agera

8 feb – Expressen | Mänskligheten är utsatt för ett existentiellt klimathot

8 feb – Informationsmöte i Uddevalla

8 feb – Informationsmöte i Trollhättan

7 feb – Informationsmöte i Mellerud

1 feb – Dagens ETC | Debatt: Var inte så rädda för demokratisk utveckling

28 jan – Aftonbladet | Vi kan göra klimatet till valets viktigaste fråga – Replik från Klimatalliansen om varför de ställer upp i riksdagsvalet

25 jan- Informationsmöte i Alingsås

24 jan – Studio Ett | Finns det plats för flera partier med fokus på klimatet?

24 jan- Informationsmöte i Kungälv

23 jan – Dagen | Tidigare ärkebiskopen kan ge sig in valrörelsen

18 jan – GP | Debatt Vår sista chans att rädda klimatet är nu

16 dec – Informationsmöte i Lund

16 dec – Informationsmöte i Örebro

4 dec – Informationsmöte i Umeå

3 dec – Läraren | Debatt Svår balansakt att prata klimat med eleverna

2 dec – NA | Debatt Låt utrikesflyget betala sina verkliga kostnader

22 nov – ST | Debatt – Klimatkatastrofen ett existentiellt hot – politiker måste skärpa politiken omedelbart

22 nov – Informationsmöte i Sundsvall

6 nov – Flamman | Klimatalliansen: Blockpolitiken hindrar lösning av klimatkrisen

4 nov – Informationsmöten runt om i landet med början 4 november

1 nov – mitt i | Debatt: Medborgarråd kan hjälpa till att lösa krisen med gängskjutningarna

Railmovie -

Hör av dig så kommer vi!

Om vi befann oss i mänsklighetens största kris

Befolkningsfrågan

och överkonsumtion -Intervju med Anders Wijkman – Mat och Klimat

”När man utbildar flickor och erbjuder dem jobb i ung ålder, så blir fertilitetstalen väsentligt mycket lägre. Kvinnorna får dessutom en mycket starkare ställning i samhället. Sedan måste mödrahälsovården byggas ut och frivillig familjeplanering bli en viktig del av det.”

Anders Wijkman har också blivit intervjuad av webbtidningen Mat & Klimat om att naturmark omvandlas till odlingsytor i en oroväckande fart, vilket också hänger ihop med ovanstående:
Här är ett nyckelcitat ut den skrivna intervjun:
”Vi har en ökande spänning mellan människa/ekonomi å ena sidan och natur å andra sidan. Vi har lagt en ekonomisk modell ovanpå naturen och hoppas att det ska fungera. Det fungerade hyggligt så länge världsekonomin var begränsad i relation till planeten. Nu går det inte längre.”

Om Civil Olydnad

Styrelsen har fattat ett beslut om generell hållning avseende civil olydnad:

”Klimatalliansens styrelse ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansens styrelse anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansens styrelse bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.”  

Om Gruvbrytning i Gállok

Klimatalliansens ställer sig starkt kritisk till regeringsbeslutet om bearbetningskoncession för en gruva i Gállok.

När den samlade vetenskapen i otaliga rapporter återkommande understryker att mänsklig verksamhet fortsätter att öka utsläppen av uppvärmande växthusgaser och att våra uttag av naturresurser bidrar till minskad biologisk mångfald måste människan anpassa sig. Vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen. Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession ökar istället utsläppen av koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald.

Brytningen avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.

Regeringens beslut om bearbetningskoncession för gruvan i Gállok visar på bristande krisinsikt. Med detta beslut formar regeringen en politik som undergräver samernas möjlighet att bedriva renskötsel och framtida generationers möjlighet till ett gott liv.

YouTube-spellista: Klimatalliansen dansar Sverige runt!

Mänskligheten har försatt sig i ett existentiellt nödläge. Klimatalliansen vill förmå samhällets ledare att höja tempot för att stoppa klimatförändringarna. Vi debatterar, demonstrerar, folkbildar och kampanjar. Och vi bildar en allians med planeten och kommande generationer, över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer.

Vi ställer nu femton krav på våra politiker och makthavare inför valet 2022.

Gå med i vår allians du också!

Vilka vi är

Vi är en grupp oroade men beslutsamma människor som kräver att politiker, företagsledare och beslutsfattare hörsammar våra krav på omställning. Forskarsamhällets varningar om katastrofala klimatförändringar överträffas dagligen världen över och handling fordras omgående.

De lösningar och metoder som föreslås av forskare i IPCC:s klimatrapporter kan ge oss en både tryggare, mer rättvis och socialt hållbar värld. Tiden för att åstakomma det är dock knapp och vi vill att Sveriges regering och riksdag ska slå in på en ny kurs med snabbare och skarpare klimatåtgärder.

Alla som stödjer Klimatalliansens plattform är välkomna att ansluta sig för att ge tyngd åt våra krav. Framtiden är inte ödesbestämd. Tillsammans kan vi bygga en värld med friska ekosystem och biologisk mångfald utan fossila bränslen och skenande klimatkatastrofer.

Vi utmanar härmed Sveriges politiker och företagsledare med 15 tunga krav och åtföljande delpunkter. Arbetet med dem måste påbörjas nu och uppvisa synliga, mätbara resultat vid utgången av mandatperioden 2022- 2026.

Här kan du se vilka som sitter i Klimatalliansens styrelse.

KLIMATALLIANSENS 15 KRAV

Den samlade vetenskapen förklarar att livet på jorden är hotat. Politiker, väljare, vi alla
måste inse allvaret, se framåt och sätta planeten i centrum. Klimatförändringarna och hoten
mot djur, växter och oss själva har accelererat – men mötts av relativ tystnad eller vaga
åtgärder från beslutsfattare. Idag brinner världen! Det är hög tid att lägga åsiktsskillnader åt
sidan och kroka arm – över alla politiska skalor, alla trosbekännelser och alla språkbarriärer.
Vi kan inte vänta längre. Kraven på förändring måste vara skarpa, långtgående, radikala och
omvälvande.
Klimatalliansen lyssnar på vetenskapen. Vårt mål är att samla alla goda krafter bland
politiska partier och klimatrörelser som värnar om planeten – människans och alla andra
arters hem. En allians för klimatet!

Klimatalliansen vill:
1. Skärpa klimatmålen
2. Stödja en internationell konvention mot brott mot Naturen
3. Bryta kortsiktigheten i ekonomin och nyttja kapaciteten i finansmarknaderna
4. Mäta rätt saker
5. Minska energianvändningen och påskynda elektrifieringen
6. Öka antalet kolsänkor och skydda biologisk mångfald
7. Utnyttja nya tekniker
8. Minska konsumtionens klimatpåverkan med ekonomiska styrmedel
9. Driva på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
10. Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang
11. Verka för en rättvis omställning
12. Öka tempot i EU:s klimatomställning
13. Öka klimatstödet till fattiga länder
14. Minska matens klimatpåverkan
15. Fyrdubbla statliga investeringar i hållbarhet för att klara omställningen

Upp

Berättelser

Gudrun Schyman
Gudrun Schyman

”Nu behövs det en genomgripande systemförändring, inte duttande i kanten. Vi kräver att politikens organisering ändras, att vi monterar ner stuprören och att ekonomin underordnas hållbarhetsmålen.

Vi kräver en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, en ekonomi som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som vänder på begreppen närande och tärande och som synliggör det obetalda arbetet, som styr om från ett system som bygger på vinstnytta och konkurrens, till samhällsnytta och samverkan. och låter andra värden än arbete och kapital rymmas inom begreppet ekonomi. ”

Anders Wijkman
Anders Wijkman
”Vi lever i en orolig tid. Kriserna avlöser varandra. Pandemin har fungerat som en spegel och visat hur beroende vi är av varandra – och hur sårbara vi är, inte bara för pandemier.
Klimatförändringen i kombination med ekosystemkrisen gör att vårt livsuppehållande system är i fara. Det kan inte ersättas av aldrig så mycket pengar i banken. Samtidigt sker en snabb koncentration av inkomster och förmögenheter. Det urholkar den tillit som är nödvändig för att fatta de beslut som en omställning till en fossilfri ekonomi innebär. Lägg till detta riskerna för en finansiell kris och den snabba utvecklingen av exponentiella teknologier vars fulla konsekvenser är svåra att överblicka. Stora möjligheter men också betydande risker.
Partipolitiken saknar som regel svar på de stora frågorna. Kortsiktigheten är satt i system. Men så kan vi inte klara de stora utmaningar vi står inför. Frågan gäller också politikens förmåga att hantera komplexitet. Vi utbildas fortfarande i vertikala strukturer och ges begränsad hjälp att förstå hur allting hänger ihop.
Vi uppmanar partierna att släppa låsningarna vid gårdagens politik. Dagens stora utmaningar kan inte lösas inom ramen för samma tänkande som skapade dem. Vår fixering vid materiell tillväxt måste ge plats för en utveckling där välfärd och välbefinnande står i centrum.
Den etiska basen för beslutsfattandet måste bli tydligare. Vi behöver en bättre balans mellan människa och natur, kort och lång sikt, privat konsumtion, marknad och offentliga nyttigheter och mellan orimliga belöningssystem och rättvisa.”
Anders var emot beslutet att bilda parti och deltar inte i valrörelsen.
Mariam Jallow Tholozan
Mariam Jallow Tholozan, Aktiv i Grönt Initiativ Järva, samt aktör i delningsekonomin
”Jag vill se en klimatvänlig framtid som gör det lätt att leva, men dyrt att släppa ut.
Världen och Sverige behöver inte ännu en röst som talar om att nu är det allvar, men bara är villigt att göra förändringar i marginalen för att åstadkomma det. Det är en lögn som vi inte kan vara villiga att sälja. Det som krävs är så extremt att få vågar räkna på det.
Sverige behöver rösten som talar om det ”seemingly impossible” och som gör det möjligt för människor att föreställa sig ett annat sätt att leva. Att gå på restaurang, träffa sina vänner, gå på konsert, utöva idrott och så vidare är klimatvänliga aktiviteter. Bilfria städer, mer parker, gräsmattor och odlingar gör att människor mår bättre och mindre antal människor dör i luftföroreningar. Nedstängda lokala flygplatser som istället erbjuder klimatsmarta bostäder. Att alla kan färdas fritt och gratis kollektivt till jobbet, vänner och träningar är en vacker klimatvänlig frihetlig idé. Vi kan förändra skattesystem och arbetsmarknad så att det blir möjligt för människor att dra ner på jobb och konsumtion för att istället dela mer och leva mer
När allt fler stänger sina gränser mot klimatflyktingar och främlingsfientligheten ökar, så vill jag se ett Sverige som vägrar tala om flyktingar som ett problem utan en resurs. Som värderar och uppskattar de händer i vård skola och omsorg som verkligen behövs. Som istället sätter höga ambitioner för ett gott flyktingmottagandet med en ambition att bli världsbäst på integration och att sätta nyanlända i arbete.”
KG Hammar
 
KG Hammar

”Jag tar ställning till Klimatalliansen som kristen och teolog. Fred och rättvisa är mina huvudord, och vi behöver leva i fred med skapelsen, allt som finns tillsammans med människan på denna planet. Det betyder att vi behöver en omvändelse och ett nytänkande på djupet avseende vår plats i tillvaron. Inte som tillvarons herrar utan som medlevande i en livets väv som omfattar allt. Vi behöver öva oss i en ödmjukhet som ger plats åt andra, och det gör vi endast om vi inser att vi inte är universums centrum. För mig är detta istället GUD, villkorslös kärlek som är närvarande i allt, också i oss, och som vill att vi ska återspegla denna kärlek i våra liv.”

Janine O'Keeffe
Janine O’Keeffe, Bachelor Engineering (Electronics), MBA, Active in Climate Movements
”Varför blev jag engagerad i klimatfrågan och ekocid? Som jag ser det är allt annat ganska meningslöst. Vi måste klara klimatkrisen och ekocid, så är det bara! Det nya viruset Corona kommer kanske döda runt 100 miljoner människor, men klimatkrisen är så mycket större, vi kör fort på en väg som kan döda flera miljarder människor! Code Red for Humanity som FN uttrycker det!
Människor har redan dött i decennier i utsatta länder för att rika oavbrutet ökat utsläpp. Forskarna ökar nu varningen! Bränderna i Australien är bara början. Ett område lika stort som Belgien brann säsongen 2019-2020, 22% av hela kontinentens skog på en brandsäsong, det tar lätt 100 till 10,000 år att suga tillbaka den koldioxiden och en sådan säsong kommer runt varje 10 år.
I år ser vi bränderna i Sibirien som lämnar sot i Kanada och på Arktis is, som leder till snabbare avsmältning, som leder till mera bränder. Det kallas för ’cascading tipping points’! Och trots det görs inga radikala åtgärder i Australien eller Sverige. Vilka länder lever upp till Parisavtalet på allvar?

Klimatalliansen ser klimatkrisen och ekocid på allvar, vi förstår att politikerna har varit dödligt tröga och ser att klimatkrisen kräver att våra demokrati fördjupas med medborgarråd. Folket ska vara ett remissinstans för regeringen som har svårt att låta bli att bryta regeringsformen varje dag: kapital 1, paragraf 2, stycke 3: ’Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.'”

William Grönlund
William Grönlund, Folkhögskolelärare
”Jag är lärare. Jag möter nästan dagligen unga människor med en djup oro inför vår gemensamma framtid. Om vi skall klara det stora systemskifte som krävs för att ta oss ur klimatkatastrofen måste bildning och utbildning bli starkare och grönare. Vi människor måste öka vår kunskap om de bakomliggande faktorerna till klimatförändringarna och vilka metoder vi har för att lösa dem. Vi måste se kopplingen mellan våra liv och de system som upprätthåller våra liv.

Med en gemensam förståelse är förändring och hopp inte långt borta!”

Mats Söderlund
Mats Söderlund, författare
”Som författare har jag ägnat mig åt miljö- och klimatfrågor under lång tid. Situationen är betydligt allvarligare än de flesta av oss förstått. Vi vet också mer om vad som behöver göras än många tror, vi har till och med resurserna och metoderna för att läka de sår vi orsakat planeten. Politikernas underlåtenhet att agera är oförlåtlig. Bristen på handling just nu det enskilt största hotet mot den mänskliga civilisationen, mot skogar, hav, stränder. Mot varglaven, ålen, vårsiklöjan, ängshöken. Livet i en hållbar framtid kan bli bättre än vad vi kanske är rädda för. Men då måste vi ta tag i den själva.

Jag är med i Klimatalliansen för att tillsammans med andra kräva att politiker, beslutsfattare och policymakare tar sitt ansvar nu. Inte i morgon, eller övermorgon. Vi måste agera kraftfullt med konkreta åtgärder snarast. Klimatalliansens femton punkter är en bra början.”

Joakim Löf
Joakim Löf, Författare, skribent och debattör, psykolog och fil mag i filosofi.
”Jag har varit intresserad av politik länge och engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, en stark sjukvård, humant flyktingmottagande och klimatfrågan. Partipolitiken har varit något av en besvikelse eftersom den handlar om att anpassa sig till en mainstream, det blir lågt i tak och inte så kreativt. En sak jag studerat och som jag skrev om i den bok jag gav ut för några år sedan, ´Behovet av en ny progressiv kraft´. är hur sociala gräsrotsrörelser kan förnya och ge kraft åt politiska rörelser.
Klimatalliansen utgår från klimatrörelsens engagemang och sådana personer som Greta Thunberg som är trötta på mainstreampolitiken. På det sättet kan vi förverkliga ett annat slags politiskt engagemang där varje persons kreativitet tas tillvara. På det personliga planet har jag två små barn och de är en konstant påminnelse om att framtiden är allas vårt ansvar. Vi kan göra det, tillsammans!.”
Ragnhild Larsson
Ragnhild Larsson, redaktör för Klimatpodden och aktiv i Extinction Rebellion
”Hösten 2015 startade jag Klimatpodden. Jag var frustrerad över den bristfälliga mediebevakningen av det största hot vår civilisation har stått inför och upprörd över att våra politiker, trots alla vackra ord, inte tar tag i klimatkrisen på allvar utan fortsätter med business as usual. Det är ett oerhört brott mot mänskligheten.
Efter att ha intervjuat flera av de ledande klimatforskarna insåg jag på djupet hur allvarlig klimatkrisen är. Då blev jag klimataktivist i Extinction Rebellion, en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att förmå politikerna att ändra systemet som förstör förutsättningarna för liv på vår planet.
Vi vet allt vi behöver veta. Nu är det hög tid att agera. Vi behöver bli mer aktiva som medborgare. Det räcker inte längre att gå och rösta vart fjärde år. Vi måste alla göra allt som står i vår makt för att skapa en beboelig planet för kommande generationer, ja för allt levande. Därför har jag engagerat mig i Klimatalliansen.”
Awad Olwan
Awad Olwan, imam i Fisksätra

”Som imam i Fisksätra har jag arbetat för möten och samverkan mellan religiösa samfund genom Guds Hus, och samtidigt arbetat mot religiös extremism. Att samverka över olika gränser främjar demokratin och gynnar fredlig samhällsutveckling. Klimatfrågan har jag reflekterat kring mot bakgrund av bud och tankar om miljön som finns i Koranen.

Vi lever i en expanderande värld, byggt av beståndsdelar som utvecklas evolutionärt och uppträder lagenligt. Allting i universum hänger samman med allting annat och alla ting befinner sig i ständig rörelse från små partiklar till stora galaxer. Jorden roterar runt sig själv och runt solen på rätt avstånd och i lagom fart rätt kalibrerat för mänskligt liv. Människan är relativt nykommen gäst på planeten jord, hon har fått ärva en vacker, balanserad och mångsidig natur. För att systemen i den fysikaliska världen må leverera är balans och måtta nyckelord.

Som muslim får man lära sig att människan är skapad till Guds avbild vilket innebär ett ansvar. Skaparen har sett till att människans främsta behov som luft, vatten, mat och energi finns obegränsat. Det samma gäller människans eftertraktade ämnen som frihet, kärlek och vänskap, det är gratis, var så god och ta för dig men med måtta och ansvar, var vänlig mot naturen så blir hon vänlig tillbaka. Människans dagar på jorden ska ses som en prövning, som en övning inför det saliga, fria och eviga livet i himmelriket. Detta är på ett ungefär vad min tro handlar om.”

Gerd Johnsson Latham
Gerd Johnsson Latham, chefredaktör för nättidningen manskligsakerhet.se, tidigare verksam på UD

”Jag är redan aktiv i föreningen Klimatriksdagen för att pusha för den omställning som är nödvändig, nu snabbt. Men jag stöder också andra konstellationer, som Klimatalliansen. Nu behövs en övergripande strategi som brett samlar människor och konkret gör Sverige till en fossilfri välfärdsstat som både motverkar utsläpp och står pall för klimatförändringar. Jag vill se klimatneutralitet omkring 2035. För det behöver vi kombinera flera centrala områden:

  • en ny ekonomi byggd på klimaträttvisa där ekonomiska sär- och ägarintressen står tillbaka för helhetens intresse,
  • lagstiftning och regelverk som bl a underställer det finanspolitiska ramverket de klimatåtgärder som nu krävs
  • teknikutveckling, men utan att ständigt mer naturresurser utarmas
  • en stat i förarsätet som tar ansvar och tillför resurser, bl a från en klimatinvesteringsbank, och samverkar med såväl näringsliv som ett klimatkompetent civilsamhälle. Och kvinnoorganisationer, eftersom kvinnor ofta konsumerar mer klimatsmart än män.
Vi kan bli världsledande på riktigt, men inte bara i fråga om teknik utan genom att vi också satsar på mängder av nya jobb som kan skapas när resandet minskar och lokalsamhällen stärks. En avgörande faktor är sänkt skatt på löner så att det lönar sig att anställa och jobba, på alla nivåer, i klimatinriktad forskning och utveckling och på fältet, bl a i ett skogs- och jordbruk som bör inriktas både på stärkta kolsänkor och hållbar livsmedelsförsörjning.”
Thomas Hahn
Thomas Hahn, Docent i ekologisk ekonomi
Thomas Hahn är agronom och forskar om ekosystemtjänster och rättvis samhällstransformation till fossilfrihet.
”Som forskare och lärare möter jag många studenter och beslutsfattare inom politiken och näringslivet som oroas djupt av klimatkrisen. Det är inte konstigt. Det konstiga är att vi inte tar vara på möjligheterna att ställa om samhället så att vi löser krisen. Vi verkar vara ännu mer rädda för medicinen än för sjukdomen. Självklart kommer det nya hållbara samhället, och vägen dit, att innebära stora förändringar. För de allra flesta av oss kommer nog nyttan och glädjen att vara betydligt större än uppoffringarna. Vi kommer att vinna oerhört mycket i ökad trygghet och säkerhet. Vi kommer att få mer meningsfull fri tid, mindre stress. Vi kan äntligen förverkliga det liberala idealet att maximera människors frihet så länge som det inte går ut över andra människors frihet. Vi kommer att mogna som mänsklighet, se bortom BNP och fokusera på livskvalitet och hållbar utveckling.

Klimatalliansens 15 punkter är en god början på de politiska och ekonomiska förändringar som behöver göras för att förverkliga en bred hållbarhetsvision, som människor från höger till vänster borde kunna ställa sig bakom.”

Kristina Persson
Kristina Persson, grundare av tankesmedjan Global Utmaning, tidigare statsråd och ledamot av Europaparlamentet
”Klimatkrisen är den största utmaningen av alla Vi är på väg mot 3-4 graders uppvärmning under detta århundrade med dagens politik. Detkan bli ännu värre. Det är en skandal och ett komplett underkännande av förmågan att styraoch ta långsiktigt ansvar i världen. Sverige är inget undantag. Redan för 30-40 år sedan fannsdet tillräckligt med kunskaper om klimatuppvärmningens sannolika konsekvenser för att deskulle reagera och agera med kraft. FNs medlemmar skrev på en överenskommelse om attbekämpa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, men sen fortsatte alla som vanligt.Hur ska jag kunna se mina fem barnbarn i ögonen om jag inte gör allt som står i min makt föratt åtminstone mitt eget land ska börja göra rätt? Inget annat land i världen har bättreförutsättningar att snabbt ställa om till fossilfrihet än Sverige.
Därför är civilsamhällets och medborgarnas eget engagemang så viktigt. Om vår och andraregeringar ska våga ta de snabba och radikala steg som krävs för att bygga ett fossilfrittvälfärdssamhälle krävs medborgarnas aktiva stöd och engagemang.”
Kristina röstade emot beslutet om partibildning och är således inte partimedlem eller deltar i valrörelsen.
Sasja Beslik
Sasja Beslik, hållbarhetsekonom, pensions­bolaget PFA, Danmark

Sasja Beslik har en bakgrund på Nordea där han bl.a. startade upp en ny enhet Sustainable Finance. Sasja har också varit Chairman UNEP FI Water Work Group inom FN. Sedan 2019 är Sasja på Bank J. Safra Sarasin. Han betraktas som en av Sveriges främsta experter inom Hållbara Finanser och Corporate Social Responsibility, CSR. Sasja har en magisterexamen i ekonomisk historia och är dessutom utbildad journalist och har jobbat som krigskorrespondent i Kosovo.

Sasja är en ofta anlitad talare inom Corporate Social Responsibility, om etiska investeringar samt allmänt om utvecklingen inom den etiska fondindustrin. Ett annat ämnesområde är globaliseringen och klimatförändringarna, hur man tar ansvar för miljö och sociala aspekter i produktionen och i utvecklingsländerna och hur man kommunicerar detta till sina kunder.

Sasja Beslik har lång erfarenhet av internationellt arbete med miljö och sociala aspekter för såväl svenska som internationella företag. Han har arbetat konkret med dessa aspekter ute på fältet, genomfört revisioner, utvecklat uppförandekoder, implementerat dessa, samt hjälpt företag att nå ut till kunder med resultat.

Sasja är aktuell med boken ”Where the Money Tree Grows” och är även författare till ”Guld och gröna skogar : investera klimatsmart och bli rik”.

Upp