Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Petra Schagerholm: Lyssna på FN – inför cirkulär ekonomi i EU

Vår planet står inför en akut resurskris. FN:s nya rapport Global resources outlook 2024 målar upp en dyster bild: den årliga resursutvinningen har tredubblats sedan 1970, vilket resulterar i ökade växthusgasutsläpp, förödande förlust av biologisk mångfald och försämrad luftkvalitet.

Vi i Klimatalliansen ser en cirkulär ekonomi som en nyckelfaktor i lösningen på resursslöseriet. Inför EU-valet kräver vi kraftfulla politiska åtgärder för att driva på denna omställning.

Utvinning och bearbetning av resurser står för mer än 60 procent av växthusgasutsläppen. De hotar ekosystem och den biologiska balansen, och försämrar luftkvaliteten.

För att bekämpa klimatkrisen och värna den biologiska mångfalden krävs en radikal omvandling. Vi måste lämna slit-och-slängsamhället bakom oss och omfamna en cirkulär ekonomi. Denna modell hämtar inspiration från naturens kretslopp och innebär att resurser, från bland annat jord- och skogsbruk och gruvor med mera, återanvänds och återvinns i slutna system. Produkter ges en förlängd livslängd och avfall betraktas som en värdefull resurs.

Genom medvetna konsumtionsval kan vi alla göra skillnad. Vi kan handla secondhand, laga trasiga saker och stötta företag som jobbar cirkulärt. Men det krävs också kraftfulla politiska åtgärder. Vi i Klimatalliansen vill bland annat införa skattesubventioner för reparationer och återanvändning på EU-nivå.

Tillsammans kan vi skapa en cirkulär ekonomi. Rösta på Klimatalliansen i EU-valet.

Petra Schagerholm, kandidat till EU-parlamentet för Klimatalliansen

Petra Schagerholm, EU-kandidat 2024
Petra Schagerholm, kandidat till EU-parlamentet för Klimatalliansen