Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Jacob Skarby: Klimatalliansen kräver kraftfulla åtgärder i EU för att möta en eskalerande klimatkris

För världen kom 2023 som en dyster väckarklocka. Det var globalt sett det varmaste året sedan temperaturmätningarna inleddes. Klimatkrisen eskalerar, och vi står inför en global utmaning som kräver en global lösning. EU är vår starkaste plattform för att driva igenom effektiva klimatpolitiska åtgärder.

Klimatalliansen ställer upp i EU-valet med en tydlig vision: Att agera kraftfullt och samlat för att bevara goda förutsättningar för mänskligt liv på vår planet. EU, med sina 450 miljoner invånare, har en kollektiv röst som inte kan ignoreras.

Vi vill att EU ska fatta beslut om betydligt mer ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen och öka användningen av förnybar energi. Detta föreslår vi att man gör dels genom att höja målet för andelen förnybar energi till 60 procent till 2030, men också genom att sätta ett nytt mål på 95 procent förnybar och fossilfri energi till 2035. Då skulle EU visa en beslutsamhet i att ta över stafettpinnen för en hållbar energiomställning.

För att ytterligare påskynda denna omställning är det viktigt att införa kraftfulla ekonomiska styrmedel för att främja övergången till eldrift för transporter och avveckla subventioner för fossila bränslen. Att införa slutdatum för försäljning av fossilbilar och fossila bränslen är nödvändiga steg för att skapa incitament för utveckling av hållbara alternativ.

Jacob Skarby profilbild KA
Jacob Skarby, EU-kandidat 2024

Jordbruket är också en central del av klimatpolitiken. Det finns en enorm potential att reformera EU:s jordbruksstöd så att den främjar matväxter för humankonsumption. I samma veva som vi tar bort vad som i praktiken är enorma köttsubventioner kan vi alltså göra växtbaserade produkter billigare i affären. Effekten blir minskade utsläpp av i synnerhet metan, en otroligt potent växthusgas. Dessutom skulle en sådan omläggning innebära en effektivisering av landanvändning vilket möjliggör återbeskogningsprojekt på EU-nivå – ett effektivt sätt att binda koldioxid.

Men EU:s roll i klimatomställningen sträcker sig bortom dess egna gränser. Genom att verka för ett starkt internationellt system med utsläppsrätter samt utveckling av klimatsmarta teknologier genom riktade forskningsmedel från Europeiska Forskningsrådet kan EU vara en nyckelspelare i den globala klimatkapplöpningen.

Det är alltså avgörande att vi i EU-valet väljer kunniga och engagerade kandidater som kraftfullt vill driva långtgående klimatpolitiska åtgärder. Vi måste agera nu och EU är den plats där vi kan göra störst skillnad.

Jacob Skarby, EU-kandidat Klimatalliansen, matematiker & forskare, Technische Universität München

 

KÄLLOR

2023 ett rekordvarmt år globalt
https://fof.se/artikel/2023-ett-rekordvarmt-ar-globalt

Jacob Skarbys presentation som EU-kandidat
https://klimatalliansen.nu/jacob-skarby-presenterar-sig-som-eu-kandidat/

Klimatalliansen EU-plattform 2024
https://klimatalliansen.nu/eu-plattformen-2024/