Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Momsverktyget avgörande för EU:s klimatkamp och våra barnbarns framtid

Även om vintern 2023 i Sverige var normal, visar de senaste årens globala temperaturer en skrämmande trend av snabb uppvärmning. Klimatpolitiken bestäms till stor del i EU, och sommarens EU-val blir därför avgörande. Vi måste välja representanter som engagerat och kraftfullt står upp för en hållbar framtid för oss och våra barnbarn.

Klimatalliansen förespråkar en omställning av EU:s transportsystem, avveckling av subventioner till klimatskadlig industri och ett kraftfullt klimatverktyg i form av skattesystemet.

Den nuvarande ekonomiska modellen, med fokus på BNP-tillväxt, har lett till ohållbart resursutnyttjande och ekologisk förödelse. Industrialismens och marknadsekonomins era har visserligen skänkt oss välstånd, men priset har varit enormt i form av växthusgasutsläpp och förlust av biologisk mångfald. Klimatalliansen verkar för en utveckling av denna modell, där välfärd och planetens hälsa prioriteras framför onödig köpkraft av saker som utarmar jordens resurser.

Gudrun Schyman profilbild Klimatalliansen
Foto: Elisabeth Olsson

En central punkt i vår EU-plattform är införandet av ett flexibelt momsverktyg. Med detta verktyg ses inte skatter enbart som en inkomstkälla för nationerna, utan som en aktiv styrmekanism för att leda samhället mot hållbara konsumtionsmönster.

Genom att använda detta verktyg kan vi:

● Lägga mycket hög moms på extrema klimatbovar som flygresor och fossilbilar.

● Lägga hög moms på klimatbovar som kött, mjölkprodukter och övriga animalier.

● Slopa momsen på sjukvård, tandvård, tåg- och övrig kollektivtrafik, växtbaserad mat, tidningar, böcker, konst och kultur samt reparationer och underhåll.

Forskare menar att de kommande åren är avgörande för att stoppa klimatkrisens värsta effekter. EU-valet 2024 blir ett ödesdigert vägskäl. Politiken måste helhjärtat prioritera klimatet och forma förslag som leder till kraftigt reducerade utsläpp.

Vi behöver personer med djup klimatkunskap och stort mod i EU-parlamentet. Rösta på Klimatalliansen för en vetenskapligt förankrad och socialt ansvarsfull klimatpolitik där momsverktyget används på ett rationellt och effektivt sätt. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för oss och våra barnbarn.

Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen, och mormor

Läs våra tidigare blogginlägg