Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Avsluta EU:s skattefinansiering av köttindustrin

Matpriserna i Sverige är oerhört beroende av EU. En ny Verian-undersökning (tidigare Sifo) visar att 48 procent av väljarna kan tänka sig att i EU-valet rösta på ett parti som har klimatfrågan som överordnad. Klimatalliansen är partiet som fokuserar på klimatfrågan och som har en mycket realistisk och konkret politik för rimliga livsmedelspriser.

Klimatalliansen går till EU-val i sommar med en tydlig agenda: Att halvera EU:s jordbruksbudget genom att slopa de enorma köttsubventionerna samt  ta bort momsen på klimatsmart växtbaserad mat. Vi skyddar samtidigt EU:s självförsörjningsgrad med relevanta koldioxidtullar. Med rätt incitament driver vi marknaden mot ett framtidssäkert växtbaserat och hållbart jordbruk, där den nyttiga och miljövänliga matkassen blir betydligt billigare.

Världen står inför allt större klimatutmaningar, och EU:s jordbrukssubventioner till den extremt klimatskadliga köttindustrin utgör en betydande del av problemet. En ny studie i Nature Food visar att 82 procent av EU:s jordbruksstöd går till animalier, en sektor som står för ofattbara 84 procent av växthusgasutsläppen från EU:s matproduktion. Detta omöjliggör EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050.

Stefan B Nilsson profilbild Klimatalliansen
Stefan B Nilsson, EU-kandidat 2024

Samtidigt slukar de nuvarande jordbrukssubventionerna nästan en tredjedel av EU:s budget – pengar som skulle kunna användas betydligt bättre. Att momsbefria hållbar växtbaserad mat är ett exempel på en mer effektiv och klimatvänlig användning av dessa medel.

Varje dag plågas i EU miljarder lantbruksdjur i en köttindustri som inte bara är ofattbart grym utan också massivt bidrar till klimatkrisen genom enorma utsläpp av metangas, lustgas och koldioxid. Skogar – våra planets lungor – skövlas i alarmerande takt för att ge plats åt betesmarker och foderodlingar, vilket accelererar förlusten av biologisk mångfald. Konsumtionen av animalier bidrar också till allvarliga hälsoproblem hos människor, såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Klimatalliansen strävar efter ett samhälle med frodiga skogar, friska hav och en rik biologisk mångfald, där vi lever i harmoni med djuren och naturen. För att förverkliga denna vision krävs en rad konkreta reformer i EU. Vi vill:

  • Halvera EU:s jordbruksstöd genom att avveckla köttsubventionerna och främja en hållbar växtbaserad matproduktion.
  • Avskaffa momsen på växtbaserad mat och höja momsen på animaliska produkter.
  • Justera EU:s koldioxidtull för att begränsa importen av kött och andra klimatskadliga produkter.
  • Införa en klimatskatt på kött och mjölkprodukter på EU-nivå.
  • Skydda minst 50 procent av haven som marina reservat till år 2050, med förbud mot allt industrifiske.
 

EU:s köttsubventioner motverkar inte bara EU:s miljömål utan uppmuntrar också en kost som är mycket ohälsosam. Det är tydligt att EU:s försök att minska sin klimatpåverkan undermineras av nuvarande jordbrukspolitik. Klimatalliansen står upp för en framtid där vi respekterar och skyddar alla levande varelser, bekämpar klimatkrisen och främjar folkhälsan. Vi är den enda rösten i EU-valet som tydligt adresserar dessa avgörande framtidsfrågor med en konkret plan för förändring.

Genom att rösta på Klimatalliansen i EU-valet kan du göra en viktig insats för sundare livsmedelspriser i Sverige. Vi vill se en politik som gör klimatskadlig och ohälsosam mat betydligt dyrare, samtidigt som klimatsmart och hälsosam växtbaserad mat blir väsentligt billigare.

Stefan B Nilsson, Anne Casparsson, Petra Schagerholm, Annika Carlsson-Kanyama och Jonas Norberg
EU-kandidater för Klimatalliansen

KÄLLOR

“48% Kan tänka sig att i EU-valet rösta på ett parti som har klimatfrågan som överordnad”
https://klimatalliansen.nu/wp-content/uploads/2024/03/Rapport-Klimatalliansen-2024.pdf

Klimatalliansens EU-plattform
https://klimatalliansen.nu/eu-plattformen-2024/

Nature Food
Hela 82 procent av EU:s jordbruksstöd går till animalier (38 procent direkt och 44 procent till djurfoder). Samtidigt står samma animaliska livsmedel för 84 procent av de inbäddade växthusgasutsläppen från EU:s matproduktion.
https://www.nature.com/articles/s43016-024-00949-4

“CAP beneficiaries as from 1 January 2021, representing 31% of the total EU budget”
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap

Anne Casparsson bild presentation EU
EU-kandidat Anne Casparsson, plats 5
Petra Schagerholm EU-kandidat 2024
EU-kandidat Petra Schagerholm, plats 7
Annika Carlsson Kanyama EU-kandidat 2024
EU-kandidat Annika Carlsson Kanyama, plats 13
Jonas
EU-kandidat Jonas Norberg, plats 18