Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Gudrun Schyman om att leva i en värld av medveten förstörelse: En uppmaning till handling

Frågeställningen: Att leva i en värld präglad av medveten förstörelse

Hur kan vi leva i en värld präglad av medveten förstörelse? Denna fråga, ställd av Björn Wiman i Dagens Nyheter och ursprungligen hämtad från Selma Lagerlöfs ”Antikrists mirakler” (1847), är lika relevant idag som för snart 200 år sedan. Den är existentiell och kräver vår omedelbara uppmärksamhet, inte bara för vår egen skull, men för kommande generationers och hela planetens överlevnad.

Verktyg för förändring: Demokrati och aktivism

Hur navigerar vi i denna utmanande verklighet? Hur kan vi undvika att drunkna i konsumtionssamhällets ytliga identitetsmarkörer och istället besvara forskarnas alarmerande rapporter och den unga generationens oro för framtiden?

En uppmaning till handling för klimatet
En uppmaning till handling för klimatet

Vi måste använda alla demokratiska verktyg till vårt förfogande. Vi kan engagera oss politiskt, delta i miljö- och klimatorganisationer, skriva artiklar och insändare, och delta i manifestationer och demonstrationer. Vi får inte glömma att civil olydnad och fredliga aktioner har spelat en avgörande roll i vår historia.

Civil olydnad: En historisk överblick

Wikipedia definierar civil olydnad som ”en metod för samhällsförändring” och ”en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut, samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen.”

Denna metod användes framgångsrikt av den amerikanska medborgarrättsrörelsen under 1960-talet, av kärnvapenmotståndare och gay-aktivister under 1980- och 1990-talen, och av den svenska arbetarrörelsen genom strejker trots att det var olagligt. I Sverige har civil olydnad även använts för att gömma flyktingar som riskerade utvisning.

Inspiration och handling: Klimatalliansen och vägen framåt

Kända förespråkare för civil olydnad inkluderar Mahatma Gandhi, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Barbara Deming, Philip Berrigan och Rosa Parks. De har alla en sak gemensamt: de praktiserar civil olydnad med principen om icke-våld i fokus.

Inför det kommande EU-valet presenterar Klimatalliansen en lista med kandidater som har erfarenhet av att använda civil olydnad för att driva positiv samhällsförändring. Besök www.klimatalliansen.nu för att lära dig mer om deras resonemang och låt dig inspireras!

Genom att aktivt engagera oss i demokratiska processer och fredliga aktioner kan vi bekämpa den medvetna förstörelsen som präglar vår värld. Låt oss stå upp för en bättre framtid, för oss själva och för kommande generationer.

Gudrun Schyman