Klimatalliansen

Vetenskapens sista varning. Vår möjlighet att agera.

vetenskapens sista varning. vår möjlighet att agera. “I alla regioner [globalt] har den ökade frekvensen av händelser med extrem hetta resulterat i fler dödsfall och högre dödlighet.”  ”Förlust av hundratals […]