Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Anne Casparsson presenterar sig som EU-kandidat

Anne Casparsson EU-kandidat 2024

Varför jag ställer upp i EU-valet

Mitt namn är Anne Casparsson och jag brinner för en mer hållbar framtid. Som skribent och etiker har jag ägnat mitt yrkesliv åt frågor som rör fred och rättvisa, mänskliga rättigheter, religionsdialog, klimatfrågor och djuretik. Min bakgrund präglas av arbete för en rad organisationer inom dessa områden. Idag driver jag heltids engagemanget för växtbaserad kost på global nivå, anställd av en internationell organisation.

Mänskligheten står inför enorma klimatutmaningar. Naturkatastrofer, bränder, torka och översvämningar har blivit en mardrömslik vardag på vår planet. Massutrotning av arter, skogsskövling, temperaturhöjningar, stigande havsnivåer, insektsdöd och pandemier utgör en akut verklighet.

Genom åren har jag gradvis insett att en betydande del av dessa problem har en direkt koppling till djurindustrins omfattande destruktiva effekt på vår jord.

Låt oss belysa några exempel: Hela 90 procent av Amazonas avskogning drivs av djurindustrins expansion. Nästan 80 procent av all jordbruksmark används för att producera foder till de 80 miljarder djur som slaktas årligen. Detta hotar inte bara den globala matförsörjningen på sikt, utan skapar en rad förödande effekter på den biologiska mångfalden, vattentillgången, övergödning, försurning, habitatförstörelse, jordutarmning, insekts- och bidöd.

Djurindustrin leder även till havsdöd, förstörda korallrev och havsmiljöer, samt utfiske. En femtedel av allt sötvatten på jorden används för att föda upp djur. Ett kilo nötkött kräver 15 000 liter vatten. Industrin ökar risken för pandemier och antibiotikaresistens avsevärt. Monokulturer inom jordbruket, en följd av djurindustrin, leder till både mat- och vattenbrist.

Trots den förödande effekten på vår planet, förblir makthavare och politiker tysta. Forskare är dock eniga om problematiken. Omställningen till växtbaserad kost skulle kunna föda alla människor på jorden, flera gånger om.

Fler och fler röster höjs och pekar på att en omställning till växtbaserad produktion gynnar både bönder och planeten. Att odla hampa, grönsaker, örter, svamp och andra grödor istället för att föda upp djur, skulle inte bara gagna djuren och böndernas ekonomier, utan hela vår planet. De enorma subventioner som idag går till djurindustrin kan istället användas för att främja en hållbar framtid.

Framtiden hänger på våra handlingar idag. Därför kandiderar jag för Klimatalliansen i EU-valet. Jag är övertygad om att en omställning till ett växtbaserat matsystem på alla nivåer av samhället är avgörande för att nå våra klimatmål och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.

Genom att aktivt engagera oss kan vi skapa en bättre framtid för vår planet, djuren och mänskligheten.

Tack!