Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Gudrun: Klimatkrisen kräver nya allianser

Hotet och misslyckandet

Klimatkrisen fördjupas. Den kräver modiga och kraftfulla åtgärder, inte bara från politiker utan från oss alla. Vi måste bygga broar över generationsgränser och ideologiska skyttegravar för att skapa en hållbar framtid.

Dagens politiska och ekonomiska system har misslyckats med att hantera klimatkrisen. Industrialism och marknadsekonomi har skapat välstånd men till ett högt pris. Naturen och framtida generationers välbefinnande har ignorerats. Kostnaderna för föroreningar, klimatinstabilitet och utarmning av ekosystem läggs på kommande generationer.

Förändringens vindar

Vi som vuxit upp i en tid med framtidstro och starkt socialt patos ser hur individualistisk konsumism skapar politisk handlingsförlamning. Vi minns en tid då fattigdom och arbetslöshet sågs som samhälleliga problem, inte individuella. Bostadsbristen skulle lösas genom kollektiva insatser, inte subventioner till de rika. Högskolor och universitet öppnades för fler. Få i vår generation kunde föreställa sig den ohållbara individualism och konsumism som präglar dagens samhälle.

Politiken är fixerad vid ekonomisk tillväxt, mätt som BNP, på bekostnad av välfärd och välbefinnande. Vi behöver kvalitativa mått och indikatorer som fokuserar på mänskligt välmående.

Klimatkrisen kräver nya allianser
Klimatkrisen kräver nya allianser

Den avgörande striden

Forskare menar att de kommande 10 åren är avgörande för att stoppa klimatkrisens värsta effekter. EU-valet 2024 blir avgörande. Vi behöver personer med klimatkunskap och mod i EU-parlamentet. Politiken måste prioritera klimatet och forma förslag som leder till kraftigt reducerade utsläpp.

Klimatkrisen kräver samarbete över generationsgränser, ideologiska klyftor och sociala skiktningar. Vi behöver samla aktivister, folkvalda, religiösa ledare, medelklass, urfolk, invandrare, byråkrater, bönder, pensionärer och ungdomar.

Klimatalliansen, en röst för förändring

Klimatalliansen är en ideell förening med över 600 medlemmar som kräver kraftfulla politiska åtgärder. Vi ställer upp i EU-valet 2024 för att driva på den systemförändring som krävs för att rädda vår planet.

Här på hemsidan träffar du våra fantastiska kandidater. Engagera dig i kampen för en hållbar framtid!

Gudrun Schyman, mormor och talesperson för Klimatalliansen