Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Stefan B Nilsson presenterar sig som EU-kandidat

Med stark entusiasm ser jag fram emot valrörelsen som kandidat för Klimatalliansen. Jag är övertygad om att vi, genom kraftfulla politiska åtgärder, kan åstadkomma en snabb och effektiv omställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. Genom att aktivt satsa på vindkraft, solenergi och innovativa lagringslösningar kan vi ersätta kol, olja och gas och skapa en mer hållbar framtid.

Samtidigt anser jag att det är dags att avveckla det ohållbara stödet till köttproduktionen inom EU. Denna sektor har en betydande negativ inverkan på klimatet och miljön. Istället bör vi satsa på en mer växtbaserad kost och uppmuntra till mer hållbara matvanor.

Min bakgrund som socionom och företagsekonom har gett mig en bred och djupgående förståelse för de sociala och ekonomiska aspekterna av klimatfrågan. Som aktiv politiker har jag haft förmånen att driva på förändring både i Riksdagen och i Stockholms kommunfullmäktige.

Nu driver jag webbtidningen och podcasten Mat & Klimat med fokus på att sprida kunskap och inspirera till handling. Genom att engagera och mobilisera såväl politiker som allmänhet kan vi skapa en bättre framtid för oss alla.

Rösta på Klimatalliansen i valet! Tillsammans kan vi skapa en verklig förändring!

Hälsningar,

Stefan B Nilsson

Läs våra tidigare nyheter