Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Petra Schagerholm presenterar sig som EU-kandidat

Hej, jag heter Petra Schagerholm!

Många med mig känner frustration över den klimatkris vi befinner oss i, och den svenska regeringens näst intill obefintliga miljö- och klimatpolitik. Därför är det viktigt att EU håller uppe tempot i det arbetet.

Jag kandiderar till EU den 9 juni för Klimatalliansen. Jag har haft politiska uppdrag för Miljöpartiet i Stockholm. Jag har jobbat professionellt med miljö och klimat sedan 1998. Inom miljö och klimat är det många frågor som hänger ihop, som är integrerade med varann.

Jag tycker det är viktigt att ha ett systemperspektiv. Till exempel konsumtion och produktion. Vi måste hålla oss inom naturens ramar. Vi måste få resurser att räcka till och övergå till en cirkulär ekonomi. Till exempel överkonsumtion leder till förlust av biologisk mångfald och biologisk mångfald och klimatkrisen är två kriser som hänger ihop. Vi kan inte lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra.
 
Jag har varit med i ett par arbetsgrupper som Klimatalliansen har haft, bland annat energi som är väldigt central i all klimatpolitik och också livsmedelsproduktion som är kopplat till klimat, markanvändning, kemikalier, vattenanvändning och köttkonsumtion. Och då kommer vi in på djurrättsfrågor som har varit frågor som jag intresserar mig för i princip i hela mitt liv.
 
Nu får vara nog och mig. Nu ska vi kavla upp ärmarna och kampanja för EU-valet den nionde juni.