Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Marianne Börje presenterar sig som EU-kandidat

Varför jag ställer upp i EU-valet

I min ålder, 92 år, kan man fråga sig varför jag engagerar mig i politiken. Svaret är enkelt: mitt engagemang för mitt barnbarns barn, som nu är 3.5 år. Som gammelmormor ser jag klimatfrågan som den mest akuta av alla problem i världen.

Klimatförändringarnas effekter är tydliga både här i Sverige och i Europa, men ännu mer på andra platser i världen, där översvämningar och okontrollerbara bränder skapar enorm förödelse. Orsaken är alltför höga utsläpp av växthusgaser, som driver upp den globala temperaturen. Parisavtalets mål om en och en halv grads uppvärmning är redan på väg att överskridas.

Vår fossila energianvändning är en av de största bovarna i dramat. Vi måste ställa om till en mer hållbar energiförsörjning, och det nu!

Vetenskapsmännen har konstaterat att klimatförändringarna sker snabbare än de trodde. Jag trodde inte heller att jag skulle bli personligt påverkad, men i somras drabbades jag av extrem värme som jag inte klarade av. 2023 var det varmaste året hittills, och det är en tydlig varningssignal.

Nu är det dags att tänka grönt och ställa om! Vi måste rösta på de partier som tar klimatfrågan på allvar och har konkreta åtgärder för att lösa problemet.

Jag har funnit att Klimatalliansen har de mest skarpa och ambitiösa förslagen för en snabb omställning. Därför ställer jag upp på deras lista i EU-valet.

Jag vädjar till er: tänk på era barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Klimathotet är en verklighet som vi alla måste ta på allvar. Rösta på Klimatalliansen för en hållbar framtid.