Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Klimatalliansen stödjer Plant Based Treaty och uppmanar andra partier att göra detsamma inför EU-valet

Läs hela pressmeddelandet här.

Klimatalliansen meddelar idag sitt fulla stöd för Plant Based Treaty och uppmanar alla andra partier som deltar i EU-valet att också ansluta sig till denna viktiga överenskommelse. Detta är ett avgörande steg för att nå målen i Parisavtalet och säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer.

Flera stora städer runt om i världen, inklusive Los Angeles, Amsterdam och Edinburgh, har redan valt att stödja fördraget. Detta demonstrerar ett globalt engagemang och en växande rörelse för att övergå till en hållbar och växtbaserad livsmedelsproduktion.

”Att ställa om till ett växtbaserat jordbruk är mycket brådskande. Enligt en ny studie i Nature kommer hela 84 procent av växthusgasutsläppen från EU:s livsmedelsproduktion från animalieproduktion,” förklarar Jonas Norberg, EU-kandidat för Klimatalliansen.

”Trots detta går 82 procent av EU:s jordbruksbudget till att subventionera denna sektor. EU:s jordbrukspolitik måste snabbt reformeras om vi ska undvika en förvärrad klimatkatastrof,” tillägger Jonas Norberg.

Genom att stödja Plant Based Treaty visar Klimatalliansen sitt engagemang för att minska växthusgasutsläppen och främja en mer rättvis fördelning av jordbruksresurserna.

”Vi uppmanar andra partier att följa vårt exempel och ta ställning för en växtbaserad framtid,” säger Jonas Norberg.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och skapa en hållbar värld för alla.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Lindström
Sekreterare i Klimatalliansen
0730-231303
info@klimatalliansen.nu

Jonas
Jonas Norberg, EU-kandidat för Klimatalliansen