Klimatalliansen

Nyhetsbrev

klimatalliansen om fredlig civil olydnad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Publicerad den 17 maj 2023

Klimatalliansen ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansen anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansen bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.
 

Klimatalliansen som organisation deltar inte i civila olydnadsaktioner, men det står enskilda medlemmar fritt att att delta i aktioner baserade på fredlig civil olydnad. Klimatalliansen som organisation deltar bara i demonstrationer där vi inte riskerar att bryta mot lagen.


I videon intervjuas Klimatalliansens talesperson Pontus Bergendahl i Youtube-kanalen Mat & Klimat om fredlig civil olydnad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs våra tidigare blogginlägg