Klimatalliansen

Nyhetsbrev

på ett övergångsställe utanför göteborgs hamn

Facebook
Twitter
LinkedIn

Publicerad den 3 juni

Det finns få yrken som så starkt förknippas med grundläggande samhällsservice som läkare och polis. Inte underligt. Det är i deras omvårdnad vi hamnar när våra liv är i fara av sjukdom eller illgärning.

Tidigt morgonen den 26 maj 2023 möttes utövare av dessa två yrken på ett övergångsställe utanför Göteborgs hamn. Läkarna satt ned. Fyra eller fem poliser gick fram till var och en av läkarna och frågade i tur och ordning om de hade för avsikt att flytta sig. De svarade att de inte hade det. Att de satt där för att de oroade sig djupt över sina och andras barns framtid till följd av ett kollapsande klimat och ständigt ökade utsläpp av växthusgaser. De såg det som sin plikt att agera i linje med vetenskapen och den yrkesetik som leder dem i sitt arbete med att rädda liv. Någon av dem grät. Och poliserna barn bort dem. En efter en.  

Det är inte bara läkare som nu riskerar sina privilegier, anseenden och karriärer i försöket att fånga uppmärksamheten hos samhällets ledare på en katastrof som i sin förlängning hotar allt mänskligt liv. Den 12 maj genomförde tre forskare en blockad av finansdepartementets huvudentré med krav på 38 procentiga utsläppsminskningar och möttes då av hån, bland annat från statsminister Ulf Kristerssons sakkunnige Carl-Vincent Reimers som kallade dem för ”ligister”. Det är förstås inte budbärarna som är ligister utan, för att låna orden från FN:s generalsekreterare, António Guterres, de verkligt farliga extremisterna är länderna som ökar produktionen av fossila bränslen”. Sverige ökar användningen av fossila bränslen.

Att aktivismen i hög grad befolkas av grupper som inte är de första att drabbas av klimatkatastrofen är ett gott tecken. I många sociala rörelser har det ofta bara varit de utsatta och marginaliserade grupperna som tagit till protestvapnet. Så är det inte nu. Nu är det de som har kunskapen som protesterar och ju fler representanter från våra samhällsbärande yrken som väljer att höja sina röster desto bättre. 

Vi i Klimatalliansen behöver göra allt vi kan för att stötta denna utveckling. Har du idéer om hur vår organisation skall kunna bidra till att fler forskare, läkare och andra samhällsbärande yrkesutövare ska våga ta steget ut i gatan och sätta sig ned? Hör av dig till oss i styrelsen! 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs våra tidigare blogginlägg