Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Något händer i partipolitiken - och det är

inte trevligt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Pontus Bergendahl

Pontus Bergendahl

Talesperson Klimatalliansen

Publicerad den 2 maj 2023

trump-gef0d78b3e_1920

Partierna har länge sett sjunkande medlemsantal i hela Västeuropa. Det är så illa att i vissa kommuner i Sverige är det svårt att få folk på valbar plats samtidigt som retoriken blir hårdare. I somras såg vi den värsta valrörelsen i modern tid. Det ljugs, det förtalas och det kompromissas med sanning och kunskap. Trumpismen sprider sig över världen och har nu även nått hit. Det finns en våg av uppgivenhet och maktlöshet bland våra valbara. De känner sig tvingade att fokusera på kortsiktigt valfiske för att rädda vad som räddas kan. De måste bara först vinna nästa val innan klimatfrågan kan diskuteras. Resultatet är en polarisering, en ännu hårdare debatt och ingen tar på allvar tag i de frågor som är direkt avgörande för vår överlevnad.

’Business as usual’

Vi har idag en statsminister som påstår att vi var nästan klimatneutrala på 70-talet, vi har en finansminister som ger fullständigt fan i om vi når våra klimatmål och vi har en klimat- och miljöminister som gör allt hon kan för att sitta still i båten och driva `business as usual´. Vad värre är, vi har nu även klimatförnekare och kreationister i riksdagen.

Frustrationen inför att detta politiska haveri inte kan lösa viktiga frågor för folk gör att det höjs röster för starka ledare och repressivare samhälle. Folk antas vara idioter som måste ledas av en stark hand. Det har lett till att högerextremismen breder ut sig över världen och neo-facistiska rörelser vinner mark, där Ungern, Italien och nu även Sverige är tydliga exempel.

Samtidigt ser vi att det politiska intresset vaknar. Gräsrotsrörelserna får fler medlemmar. Undersökningar visar att det finns stort intresse för politik bland unga, men de vänder sig ifrån partipolitiken. Så det vi ser är inte ett minskat engagemang utan ett demokratiskt underskott. Folk ser ingen väg att påverka och känner sig uppgivna och de som försöker trevar sig fram på alternativa stigar.

Klimatalliansen vill stärka demokratin

Vi måste nu ta debatten, stärka demokratin och ge hopp och handlingskraft till alla som vill vara med och påverka. De etablerade partierna ägnar sig idag tyvärr hellre åt självfokuserat partiarbete än att bygga demokrati. Vi inom Klimatalliansen driver redan fördjupad demokrati som en av våra centrala frågor, med medborgarjurys, utbildning och stöd för aktivism. Grundläggande demokratiska värderingar och utvecklingen av vårt demokratiska system kommer bli mer och mer viktig ju längre tiden lider och katastrofen utvecklar sig över världen.

Klimatrörelsen bygger redan idag en motståndsrörelse i hela Sverige, baserad på jämlikhet, inkludering, rättvisa och demokrati. Med tydligare auktoritärt samhälle med hårdare repressioner kommer denna motståndsrörelse med all sannolikhet behövas i mer uppgifter än att skapa opinion mot klimatkatastrofen.

Vi måste tydligt erkänna det politiska haveri vi står inför och kämpa för en stärkt, förnyad demokrati djupt grundad i folklagren. Låt oss ge hopp åt alla som säger att de inte kan påverka, att det inte är någon idé. På vårt riksdagshus står det ”All makt utgår från folket”, inte ”All makt utgår från allmänna val”.

Lästips: Emot allmänna val av David Van Reybrouck som trots sin till synes oroande titel visar en möjlig väg till förstärkt demokrati.

Pontus Bergendahl,
Talesperson Klimatalliansen


Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs våra tidigare blogginlägg