Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Jacob Skarby: Därför ska du rösta på mig i EU-valet

Följ Jacob på sociala medier

Därför ska du rösta på mig!

Hej, Jacob Skarby här!

Du borde rösta på mig och Klimatalliansen till EU-parlamentet i valet den 9:e juni. Varför? Låt mig förklara!

Klimatkrisen kräver kraftfulla åtgärder. Den senaste IPCC-rapporten visar att vi behöver kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser redan detta decennium för att ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Samtidigt ökar riskerna och de negativa effekterna av klimatförändringarna för varje tiondels grad. Läget är ännu allvarligare än vad vi trodde för bara några år sedan. Mänsklig aktivitet, främst utsläpp av växthusgaser, har utan tvekan orsakat den globala uppvärmningen. Vi kan inte blunda för detta!

Därför vill jag åstadkomma följande i EU-parlamentet:

Skärpa EU:s klimatmål. Detaljerade mål finns i vår valplattform (länk nedan). Ett nyckelverktyg för att nå dessa mål är EU:s utsläppshandelssystem. Jag vill även se nationella mål för markanvändning och skogsbruk. Vi måste höja ambitionen vad gäller förnybar energi och sikta på en energimix bestående av 95% förnybar energi och kärnkraft till 2035. Vi kan inte fasa ut kraftslag med låga klimatavtryck så länge fossila bränslen används.

Bryta kortsiktigheten i ekonomin och använda kraften i finansmarknaderna. Vi vill att värdepappersfonder ska bli fossilfria senast 2027. EU bör verka för en internationell koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter. Samtidigt är det hög tid att kräva att EU-länder tar fram och redovisar en koldioxidbudget.

Påskynda elektrifieringen. Vi vill införa nya och förstärka befintliga stöd för solenergi och vindkraft. Vi vill även införa nya ekonomiska stöd för snabba investeringar i lagringskapacitet. Jag vill rusta upp järnvägsnätet inom EU och införa låga maxpriser via kraftiga subventioner. Jag har själv rest mycket med tåg i Europa och vet att det inte alltid fungerar perfekt.

Reforma EU:s jordbrukspolitik. Enligt en IPCC-rapport från 2019 stod jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning för 22% av världens växthusgasutsläpp. Mycket av detta kommer från metanutsläpp från kött- och mejeriproduktion. Därför vill jag se en halvering av köttkonsumtionen till 2030. Vi kan uppnå detta genom en kombination av att beskatta köttprodukter och att omfördela stöd till livsmedel med lägre utsläpp.

Om jag blir invald i EU-parlamentet kommer dessa frågor att vara mina hjärtefrågor. Men det finns naturligtvis mer att göra.

I EU-valet i år är det viktigt att vi skickar kunniga och engagerade personer till Bryssel. Rösta inte på en yrkespolitiker – rösta på mig! Jag är forskare och matematiker och bor i München. Jag är beredd att fatta de tuffa beslut som krävs. Jag har unika perspektiv från en kurs i matematisk klimatmodellering som jag tog under min masterutbildning i Oxford. Att jag har bott i flera olika länder ger mig en god förståelse för olika attityder och kulturer. Jag har också de språkkunskaper som krävs.

Detta är bara början av valkampanjen. Vi kan bara lyckas med ditt stöd. Jag uppmanar dig därför att följa med mig på den här resan genom att följa mig på Instagram och Twitter för uppdateringar. Länk finns i beskrivningen.

Tack för att du har lyssnat! Dela gärna videon så att den når fler. Vi ses snart igen!

// Jacob