Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Hej!

Mitt namn är Ghulam Stanikzai. Driven av en stark vilja att skapa positiv förändring i klimatfrågan, kandiderar jag till EU-valet.

Genom att engagera mig i EU-politiken hoppas jag kunna påverka klimatagendan och beslutsfattandet på en övergripande nivå.

För närvarande bor jag i Stockholm och studerar till beteendevetare vid Eskilstuna universitet. Min passion för psykologi vävs samman med mitt engagemang för klimatet, och jag ser en stark koppling mellan mänskligt beteende och de utmaningar vi står inför.

Som en väldisciplinerad och engagerad ung man är jag övertygad om att jag kan bidra med värdefulla perspektiv och energi till EU-parlamentet. Min ambition är att verka för en mer hållbar framtid, inte bara för Sverige utan för hela världen.

Tack för din tid!