Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Ahnie Gottberg presenterar sig som EU-kandidat

Varför jag ställer upp i EU-valet

Hej, Ahnie Gottberg heter jag och bor i världsarvet Visby på Gotland. 

Först och främst vill jag tacka Klimatalliansen för förtroendet att ge mig plats nummer fyra på EU-listan. För 12 år sedan var jag en av de som ockuperade Ojnareskogen tillsammans med många andra för att rädda ett fullt fungerande ekosystem. Vi lyckades, och det visar att vi kan påverka. Idag är Ojnareskogen och den närliggande sjön Bästeträsk på väg att bli en nationalpark – fantastiskt!

För två år sedan var jag med och arrangerade en demonstration för grundvattnet på Gotland. Demonstrationen fick stort gensvar, med bland annat ett helt mittuppslag i Aftonbladet av Karin Pettersson.

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Inget vatten, inget liv. Det är bedrövligt hur illa vi hushåller med vårt vatten. Idag finns det människor som inte har tillgång till rent vatten, och andra som lever med vatten som är förorenat av PFAS och andra gifter.

Den kamp vi har haft på Gotland mot cementindustrin har väckt mitt intresse för vattenfrågor. Jag ser hur vatten slösas bort, trots att det är vår viktigaste resurs. Det är skrämmande att se hur få nyproducerade hus som tar tillvara på gråvatten och använder det på nytt.

Därför vill jag gärna jobba med EU:s vattendirektiv. Direktivet säger att vi ska vara sparsamma med vattnet och att det ska finnas vatten till kommande generationer. Det ska finnas ett gott och användbart vatten.

Jag är mamma till fem barn och snart får jag mitt första barnbarn. Jag vill att mina barn och barnbarn ska ha en framtid. Jag vill inte vara en av dem som visste om problemen men inte gjorde något.

Tack!