Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Årsmöte

mars 11, 2023 @ 13:00 - 15:00

Hej alla medlemmar,

Det är nu den tid på året då alla föreningar håller sina årsmöten, och så även Klimatalliansen. Mötet hålls digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta. Årsmötet hålls den

11 mars kl 12-14 på Zoom

För att kunna delta på mötet behöver du anmäla dig. Anmälan görs med detta formulär:
https://form.typeform.com/to/TgOEYNG1

På förmiddagen samma dag som mötet skickar vi ut möteslänken till Zoom. Länken skickas till de medlemmar som a) anmält sig i formuläret ovan och b) betalt sin medlemsavgift i god tid innan årsmötet.

Den som vill kan också skicka motioner/förslag till årsmötet. De kan skickas genom anmälningsformuläret, eller per epost till invoice@klimatalliansen.nu . Motioner som inkommer minst tre veckor innan årsmötet (dvs inom den närmaste veckan) kommer att behandlas av styrelsen och formellt tas upp på årsmötet. Senare inkomna förslag tas upp i mån av tid.

Föreningens stadgar anger årsmötets agenda, se nedan. En mängd dokument skickas också ut tillsammans med denna kallelse, för att alla medlemmar ska ha en god möjlighet att tycka till om verksamheten som varit och som kommer. Mer specifikt är det:

 • En överskådlig presentation om utveckligen av föreningens medlemmar och ekonomi
 • Verksamhetsberättelse för tiden sedan starten till årsskiftet
 • Förvaltningsberättelse för samma tid
 • Revisorns utlåtande
 • Utdrag ur ekonomisystemet: resultaträkning och balansräkning
Så anmäl dig till årsmötet, och om du inte redan betalat medlemsavgift för 2023 är det dags nu. För gudarna ska veta att det finns jobb att göra för klimatet under det kommande året. Så som det ser ut nu så  behövs vi mer än någonsin. Vi har just etablerat våra nya arbetsgrupper: Folkbildning, Aktivism, Opinionsbildning, Parlamentariskt arbete, Lokalt påverkansarbete, Systemförändring. Se https://klimatalliansen.nu/arbetsgrupper/ för närmare detaljer, och välj gärna en grupp du vill bidra till.
Varma hälsningar,
/Jan Lindblad, Kassör Klimatalliansen

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 15. b) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år enligt § 25
 16. c) mötet kan även välja suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 17. d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 18. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
 19. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Details

Date:
mars 11, 2023
Time:
13:00 - 15:00

Organizer

KA Sverige