Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet!

Våra arbetsgrupper

Nedan hittar du våra sex arbetsgrupper samt vilka som koordinerar dem.

Folkbildning

Studiecirklar, talar-turnéer med sakkunniga, medlemsvärvning.
Koordinering: Stefan B Nilsson

AKTIVISM

Delta i aktioner, med bland annat Extinction Rebellion, Fridays For Future och arrangera egen aktivism som Klimathjälpen.
Koordinering: Jan Lindblad

Opinionsbildning

Debattartiklar, sociala medier, hemsidan, Facebook, Twitter. Använda musik, film och teater, arrangera festivaler och event. Koordinering: Janine O’Keeffe

Parlamentariskt arbete

Uppvakta parlamentariska församlingar med förslag/initiativ, medborgarförslag. Arrangera medborgarråd. Utkräva ansvar och använda Klimatkollen och andra verktyg. Eventuellt ställa upp i val.
Koordinering: Gudrun Schyman & Stina Svensson

Lokalt Påverkansarbete

Arbeta lokalt i egna kommunen, lokala medborgardialoger, angripa lokala miljö- och klimatrelaterade problem, kräva framförhållning, lokala manifestationer. Läs mer om Stockholms arbetsgrupper här. Koordinering: Linda Lindström

systemförändring

Utveckla systemförändring i våra 15 punkter; BNP-kritik, det finansiella systemets roll och nödvändigheten att begränsa konsumtionen. Koordinering: William Grönlund & Lisa Bjerk

Skriv till oss på info@klimatalliansen.nu