Klimatalliansen

VÅRA ARBETSGRUPPER

Vi har delat in vårt arbete i sex arbetsområden/grupper och vi behöver dig för att arbeta vidare!

Folkbildning

Studiecirklar, talar-turnéer med sakkunniga, medlemsvärvning.

Koordinering: Stefan B Nilsson

Aktivism

Delta i aktioner, med bland annat Extinction Rebellion, Fridays For Future och arrangera egen aktivism som exempelvis Klimathjälpen.

Koordinering: Jan Lindblad

Läs mer här.

Opinionsbildning

Debattartiklar, sociala medier, hemsidan, Facebook, Twitter med flera. Använda musik, film och teater, arrangera festivaler och event av typen ”en dag/kväll/dygn för klimatet”.

Koordinering: Janine O’Keeffe

Parlamentariskt arbete

Uppvakta parlamentariska församlingar med förslag/initiativ, medborgarförslag. Arrangera medborgarråd. Utkräva ansvar och använd Klimatkollen och andra verktyg. Eventuellt ställa upp i val.

Koordinering: Gudrun Schyman & Stina Svensson

Lokalt påverkansarbete

Arbeta lokalt i egna kommunen, lokala medborgardialoger, angripa lokala miljö- och klimatrelaterade problem, kräva framförhållning, lokala manifestationer.

Koordinering: Linda Lindström

Systemförändring

Utveckla systemförändring i våra 15 punkter; BNP-kritik, det finansiella systemets roll och nödvändigheten att begränsa konsumtionen etcetera.
 

Koordinering: William Grönlund & Mattias Larsson

 

Skriv till oss på info@klimatalliansen.nu