Klimatalliansen

Nu ställer vi upp i EU-valet

Fullständigt cirkulär ekonomi

Fullständig cirkulär ekonomi Av Douglas Westberg. Utdrag ur boken ”Satsa på världsrekord i klimatomställning” (2022) När man läser regeringens material om cirkulär ekonomi är det lätt att ledas till den […]