Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Officiell inbjudan till nomineringskommittén inför EU-valet

Den officiella inbjudan till nomineringskommittén inför EU-valet Nedanstående inbjudan har gått ut till samtliga miljö- och klimatrörelser/organisationer i Sverige. För mer information, kontakta oss på info@klimatallianse.nu. Jag är ledamot i […]