Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Klimatalliansen träffar FN

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sammanfattning av Jan Lindblad

FNs organ UNFCCC (unfccc.int), dvs arrangören av de mer välkända COP-mötena om klimatet, kallade nyligen till möte med ett antal svenska civilsamhällesorganisationer. Upprinnelsen är att Naturvårdsverket nyligen lämnat in sin åttonde rapport om hur det går med Sveriges åtaganden på klimatfronten, en pappersbunt på en dryg cm i A4-format. FN skickar då en delegation på åtta experter från världens alla hörn för att gå igenom rapporten och verifiera dess innehåll. Ett av momenten FNs delegation önskar sig är att få tala med civilsamhället i landet, i syfte att få höra vad som ”inte står i rapporten”. 

Representanter från Svenska Freds, Svenska kyrkan, Water Aid, Concord Sverige, Swebio, och Gröna kvinnor var också med.

Diskussionerna pågick halvannan timma och behandlade allt från;

  • Hur det går för Greta och Fridays For Future till hur det är med procentsatserna i reduktionsplikten. 
  • SIDA och klimatbistånd.
  • Ungdomars möjlighet att komma till tals.
  • Hur väl demokratin fungerar i Sverige och vad det betyder att vi har ett system med verk (som Naturvårdsverket) som i stor utsträckning är oberoende från ministerierna (som Näringsdepartementet).
  • Hur regeringens klimatfokus på senare tid flyttats i riktning mot företagande och industri.
  • Hur Sverige på senare år blivit allt mindre ekonomiskt jämlikt.
  • Hur stora möjligheterna till BioCCS egentligen är i Sverige (ganska stora).

På frågan om vad som är Sveriges största problem med omställningen svarade vi att det är politikens, tjänstemännens och medias sätt att tala om frågan. Den behandlas som ett ämne bland många andra. Klimatet och gängskjutningar är båda allvarliga samhällsproblem. De flesta i befolkningen är tämligen distanserade och ointresserade, och låter ”någon annan” lösa problemet. Pandemin hanterades väsentligt annorlunda.

 

Vid pennan, 
Jan Lindblad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs våra tidigare blogginlägg