Klimatalliansen

Nyhetsbrev

"Vi vänder klimatångest i Sverige till handling i EU"

Läs hela artikeln i Vimmerby Tidning här.

Jonas

Men det räcker inte! Vi kräver en ambitiös och realistisk riktning för hållbar livsmedelsproduktion i linje med Parisavtalet. Detta kan vi uppnå genom att införa en klimatskatt på kött och mjölkprodukter på EU-nivå och återställa våtmarker och skydda naturskog som hotas av köttindustrins enorma efterfråga på jordbruksmark för foderodling och bete.

Klimatalliansen är det enda partiet med en verklig plan för att förverkliga framtidens växtbaserade EU! Vi vänder klimatångest till handling.


KÄLLOR

Klimatalliansens EU-plattform 2024
https://klimatalliansen.nu/eu-plattformen-2024/

Klimatalliansens EU-kandidater
https://klimatalliansen.nu/vara-eu-kandidaterna/

“82 procent av EU:s jordbruksstöd går till animalier, trots att de orsakar 84 procent av utsläppen från matproduktionen”
https://www.nature.com/articles/s43016-024-00949-4