Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Jacob Skarby: "Alla incitament måste riktas mot utfasning av kol, olja och gas"

Följ Jacob på sociala medier

Rösta på Klimatalliansen i EU-valet!

Jacob Skarby här, kandidat för Klimatalliansen till EU-parlamentet.

Ambitionen i EU:s Renewable Energy Directive måste höjas till 60 procent. Vi vill också införa ett direktiv om att EU:s energimix till 2035 till 95 procent ska bestå av förnybar energi och kärnkraft.

Alla incitament måste riktas mot utfasning av kol olja och gas.

Rösta på Klimatalliansen och kryssa mig, Jacob Skarby, den 9 juni.