Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Hänger klimatet och kriget ihop?

En mormors vädjan, Gudrun Schyman

Rysslands invasion av Ukraina får omedelbara och ofattbara följder för människors liv och rättigheter. Det är lätt att den pågående klimatkrisens konsekvenser försvinner i skuggan av katastrofen; 100 000-tals människor döda och miljoner på flykt. Städer som bombas sönder och samman. Broar, sjukhus, skolor, fabriker, teatrar, bostäder, hamnar, kraftverk, järnvägslinjer. Och hur mycket jordbruksmark kommer att bli obrukbar för årtionden framåt? En tredjedel av Ukrainas skogar sägs redan nu vara drabbade. Troligen är utsläppen från kriget så stora att allt vi gör för att minska utsläppen äts upp många gånger om.

Naturskyddsföreningen har en bra genomgång av sambanden. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/5-satt-som-kriget-i-ukraina-paverkar-klimat-och-miljon/.  Man pekar på att Ukraina har en rik biodiversitet och flera viktiga naturområden. Ett exempel är området längs med Svarta havet där både kusten och havet nu förorenas i takt med att striderna intensifieras. På många håll rapporteras det också om skogsbränder, vilket ytterligare riskerar att ödelägga natur och bidra till utsläpp. En annan punkt är att risken för en kärnkraftsolycka ökar. Ukraina har 15 kärnreaktorer vid fyra aktiva kärnkraftverk. Sedan invasionen startade har Ryssland tagit kontroll över flera, däribland landets största kärnkraftverk Zaporizjzja men även det nedlagda Tjernobyl. . Hittills har det inte förekommit några radioaktiva läckor men det har rapporterats om att radioaktivt damm spridits när militärfordon rört sig runt kärnkraftverken. Flera av de skogsbränder som härjar i landet är också i området runt just Tjernobyl.

När jordarna hotas drabbas inte bara miljontals ukrainare, utan även hundratals miljoner människor runt om i världen. Ukraina, som ofta kallas ofta för Europas kornbod, är ett land med 40 miljoner människor, men producerar mat för 400 miljoner människor, runtom i världen. FN beräknar att över 20 länder runt om i världen, många av dem i Afrika och Mellanöstern, får mer än hälften av sitt vete från Ukraina och Ryssland. Många av länderna är fattiga och tillhör redan de som drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas effekter. Risken är stor att Klimat- och Miljöfrågorna nu hamnar i bakgrunden, både i Ukraina och i resten av världen. Detta i en tid när IPCC understryker (senaste rapporten) att läget är akut och kräver omedelbar handling och när ett av budskapen från klimatmötet COP26 var att alla länder måste skärpa sina klimatlöften inför nästa möte. Rika länder lovade att öka sin klimatfinansiering för att på det sättet stötta fattigare länder.

Brott mot miljön handlar inte bara om naturen, det handlar också om människor. Kriget kan orsaka många dödsfall i framtiden på grund av föroreningar. Ecoaction, Ukrainas största miljöorganisation,  https://en.ecoaction.org.ua/ecoaction-in-full-scale-war.html, fortsätter att samla in bevis för de brott mot miljön som begås under kriget, trots alla svårigheter., De bedriver också påverkan för att stoppa importen av ryska fossila bränslen.

Och vad kan vi/ du göra med den här informationen? Prata med andra förstås. Förklara samband och sammanhang. Läs mer, https://en.ecoaction.org.ua/ecoaction-in-full-scale-war.htm, och supporta.

😊

 

Gudrun