Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Laddar Evenemang
15.00 vid Engelbrektstatyn. Sittning med rebellpappor.
Samling på Stortorget. Vi promenerar en liten bit och sätter oss sedan ned på Våghustorget med våra skyltar för att manifestera vår djupa oro för våra barn och våra krav på akut handling från de med mest makt. Även mammor och andra med oro för de unga är välkomna.
16.30 Våghustorget till Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A. Slow Walk.
Den långsamma promenaden består av de som deltagit i sittningen samt alla andra som ansluter. Mammor, pappor och alla andra får ansluta.
17.30 Föreningarnas hus. Föreställning med koldioxidbantaren Staffan Lindberg.
Koldioxidbantaren närmar sig katastrofen på ett annorlunda sätt.
Med humor och musik ges vi möjlighet att skratta åt och fundera över vår gemensamma belägenhet.
18.00 Föreningarnas hus
Gudrun Schyman om Klimat och demokrati.
Vi får till oss hur klimat- och demokratikrisen hänger ihop och höra om Klimatalliansens nya giv inför det stundande EU-valet. I den mest utsatta av tider har vi också möjlighet att skapa något nytt. Det är en möjlighet vi måste ta!
VÄLKOMNA!