Klimatalliansen

Nyhetsbrev

"EU:s roll på klimatområdet kan inte nog betonas"

Publicerad artikel i Sydsvenskan idag 4 oktober.

Inför det kommande Europaparlamentsvalet lanserar Klimatalliansen ett nytt sätt att organisera en rörelse baserat på kunskap och kompetens. Det skriver tre företrädare för den tvärpolitiska klimatorganisationen.

Förutsättningarna för liv försämras snabbt. Den plats vi känner kommer inte vara densamma. Den stora frågan är om vi kommer kunna upprätthålla en mänsklig civilisation på den planet som väntar. Vi står inte inför en klimatkris. Vi befinner oss i en pågående klimatkatastrof.

Talelspersoner för Klimatalliansen
Bild på Klimatalliansens talespersoner

Sommaren 2023 var extrem. Juli och augusti slog alla tidigare värmerekord på åtminstone 120 000 år. Antalet döda i översvämningar räknas nu i tiotusental. De ekonomiska kostnaderna är enorma.

Vi är också väl medvetna om att det vi just upplevt snart inte är extremt. Det kommer att bli värre.

Samtidigt som förutsättningarna för ett ordnat liv snabbt försvinner tycks de rådande nationella politiska systemen oförmögna att hantera situationen. Miljarder dollar i subventioner fortsätter att pumpas in i den fossila exploateringsindustrin. Inget ledarskap vågar närma sig de bakomliggande systemfel som driver katastrofen – tillväxt som framgångsmått och en astronomisk konsumtionsexcess av världens rikaste invånare.

Makthavarnas oförmåga att föra en politik som svarar mot vetenskapens högljudda varningar och den snabbt växande oron skapar ett stort tomrum i det offentliga rummet – den plats där samtalet om vår gemensamma framtid borde föras.

I detta visionslösa tomrum föds och göds antidemokratiska idéer och grupper. Civilisationskritik övergår i nationalism och lösningshorisonter stängs. Klimat- och hållbarhetskriserna finner sina lösningar till stor utsträckning över den nationella nivån. Det är därför mycket viktigt att inte backa, utan i stället stärka de överstatliga institutionernas förmåga och potential.

I början av juni 2024 väljs ett nytt parlament i EU. Inför detta val lanserar nu Klimatalliansen ett nytt sätt att organisera en rörelse med maktambition. Vi gör det inte baserat på politisk ideologi eller partitillhörighet utan på kunskap och kompetens.

Klimatrörelsen får fri tillgång till Klimatalliansens lista. De mest tongivande klimat- och miljöorganisationerna i Sverige får själva sortera och rangordna kandidaterna till Europaparlamentet. Vi formar inte en lista med politiker utan med de mest engagerade och kunniga i de för mänskligheten mest avgörande frågorna.

De på valbar plats är inte nödvändigtvis medlemmar i vår organisation. De kommer inte att stå på listan för att säkra en politisk karriär utan för att säkra en livsduglig framtid. Detta är ett projekt med möjlighet att vitalisera demokratin både i Sverige och EU.

Upplägget är dessutom speciellt lämpligt för Europaparlamentet. Till skillnad från den svenska riksdagen har enskilda kandidater en mycket större potential att få genomslag eftersom EU:s arbetssätt tillåter att allianser skapas oberoende av ideologiska utgångspunkter. Historien visar att kunniga och drivna ledamöter har kunnat bygga en politik underifrån och få igenom oväntat långtgående lagstiftning. Ett exempel är de framgångar som Miljöpartiets Isabella Lövin var med och drev igenom avseende det europeiska fisket.

Med klarsynta och kunniga ledamöter i EU-parlamentet kan så viktiga frågor som medborgarråd, ett reformerat jordbruk, det finansiella systemet, exponentiella teknologier, jämlikhet och välfärdsmått bortom BNP på allvar lyftas som centrala för att säkra en beboelig planet.

EU:s roll på klimatområdet kan inte nog betonas. Den Gröna Given – om den tillåts fortsätta – är helt central för Europas egna ambitioner men också för politiken internationellt. Allting hänger ihop. Bara genom samarbete kan Europa och världen bli bättre.

Nu tillhandahåller Klimatalliansen den konkreta brygga som kan ge de progressiva miljörörelsernas representanter makt i en av de viktigaste politiska församlingarna på överstatlig nivå. Demokratin dör om den inte förnyas. Vi dör om vi fortsätter att släppa ut som idag. I den mest utsatta av tider har vi också möjlighet att skapa något nytt. Det är en möjlighet vi måste ta!

SKRIBENTERNA

William Grönlund, talesperson för Klimatalliansen

Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen

Pontus Bergendahl, talesperson för Klimatalliansen

Läs våra tidigare blogginlägg