Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Åkerman - Släpp den ideologiska masten. Skeppet sjunker.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Replik publicerad i Norrbotten-kuriren den 2 juli 2023

Effekten av ökade klimatutsläpp är lika säkert som att en sten faller till marken när den släpps. Världen kommer att uppleva ett tilltagande kaos i takt med dessa utsläpp. Vår civilisation riskerar att rämna till följd av att fundamentet – ett stabilt klimat – övergår i ett annat tillstånd. I denna fortfarande sannolika händelseutveckling prognosticeras aldrig tidigare skådade flyktingströmmar och miljontals dödsfall.  

På ledarplats i Norrbottens-Kuriren svartmålar skribenten Daniel Åkerman den ”moderna miljöaktivismen” för att tro sig stå över demokratin. Han menar att aktivisternas ”hänvisning” till civil olydnad är felaktig eftersom det får anses vara legitim bara ”om vissa medborgares rättigheter har inskränkts genom demokratiskt fattade beslut.” Om vi i definitionen av demokrati också innefattar den mest grundläggande rättigheten, rätten till liv, faller Åkermans påstående platt.  Fjolårets värmebölja tog 61 000 människors liv i Europa. Vi kan förvänta oss ännu fler döda kommande somrar så länge utsläppen fortsätter – lika säkert som att stenen faller mot marken om vi släpper den. Hur många anser Åkerman skall dö innan vi inom den ”moderna klimatrörelsen” kan hänvisa till rätten att få leva?  

Vidare beskriver Åkerman aktivisternas kamp som ideologisk. Det är den inte. Viljan att leva står över politiska och ideologiska identiteter.

William Grönlund
Foto på William Grönlund

Det vill vi alla. Den beskrivning som många forskare, bland andra Johan Rockström, ger i boken En jord för alla: ett manifest för mänsklighetens överlevnad för hur vi ska kunna ta oss ur vår svåra situation liknar mycket traditionell vänsterpolitik. I boken finns bland annat beskrivningar av hur vi måste omdefiniera vårt förhållningssätt till ekonomisk tillväxt och hur resurserna på planeten måste fördelas mer jämlikt. Men det är inte politiker som skriver. Det är några av världens främsta forskare. Utgångspunkten är vetenskap. Inte ideologi.  

Tids nog blir vi alla klimataktivister, frågan är bara om vi hinner bli det i tid. Det beror inte på huruvida ungdomar slutar sätta sig på gatan framför oljehamnar, utan på hur snart Daniel Åkerman och många med honom släpper den ideologiska masten på ett sjunkande skepp. Det hänger på er. Vi vill ju alla leva. 

William Grönlund,
Talesperson för Klimatalliansen  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs våra tidigare blogginlägg