Styrelsen

Det här är Klimatalliansens styrelse. Använd e-post adressen info@klimatalliansen.nu för att kontakta någon i styrelsen. Skriv vem du vänder dig till i ärenderaden. 

Mariam Jallow Tholozan
Mariam Jallow Tholozan, ordförande
Jan Lindblad
Jan Lindblad, kassör
William Grönlund
William Grönlund, sekreterare
Gudrun Schyman
Gudrun Schyman, ledamot
Janine O'Keeffe
Janine O'Keeffe, ledamot
Maya Strömgren
Maya Strömgren, ledamot
Sara Bronner
Sara Bronner, ledamot