Klimatalliansen

Nyhetsbrev

Gudrun Schyman beskriver resultaten från COP28
som både negativa och positiva

Publicerad på Klimatalliansens Facebook och Youtube.

Gudrun Schyman, talesperson för Klimatalliansen, delar med sig av sin syn på resultaten från COP28 i en intervju med Stefan B Nilsson och beskriver dem som både delvis positiva och negativa.

Trots att det inte fanns tydliga avtal om utfasning, har den fossila eran börjat ifrågasättas. Trots detta pekar riktningen framåt, och vi måste dra nytta av de dokument som vi har tillgång till. Dessa kan användas för att ställa tuffare krav på politikerna, som fortfarande undviker att diskutera de nödvändiga men utmanande förändringar som samhället står inför.

Vi behöver begränsa vårt flygande och minska vår köttkonsumtion. Även om det talas om energiomställning, nämns inte behovet av beteendeförändringar alls. Det är tydligt att människor är redo att stödja nödvändiga åtgärder, såsom införandet av flygskatt eller köttskatt, särskilt när politikerna tar till sig experternas råd och talar klarspråk.

Det nuvarande resultatet är en följd av engagemanget från miljöaktivister på gatorna och den ökade allmänna medvetenheten, medan den nuvarande regeringen visar bristande kompetens i frågan.

Klimatalliansen existerar av en anledning – vi anser att tiden är knapp. Klimatfrågan är akut och det krävs att alla, oavsett politisk tillhörighet (höger, mitten eller vänster), lyssnar på forskarna och enas för att lösa denna kris.

Intervjuare: Stefan B Nilsson – Klimatalliansen

Redaktör: Maria Occurie

För att engagera dig i rörelsen, besök Klimatalliansens webbsida.

Om du blir aktiv i Klimatalliansen stärks vårt arbetet för klimatet!

Läs våra tidigare blogginlägg