Våra krav - Valplattform 2022

Klimatalliansens valplattform är det budskap som vi för fram i valrörelsen, det består av en beskrivning av klimatsituationen, en analys av vad som behöver göras och en kravlista med 15 huvudpunkter. Det aktuella valplattformsdokumentet finns här: Valplattform version 220322.pdf
femton-punkter