Prioritera NU. Samarbeta NU. Agera NU.

En allians för klimatet

Vårt mål är att bromsa klimatkrisen – demokratin är medlet.

  • Vi vill få igång förändring snabbt genom att sätta klimatkrisen högst upp på den politiska agendan.
  • Våra förslag är utformade för att häva klimatkrisen långsiktigt, inte för att tillfredsställa väljarkåren nästa mandatperiod.
  • Klimatalliansen är en rörelse. Vårt mål är att samla alla goda krafter bland politiska partier och klimatrörelser som värnar om planeten – människans och alla andra arters hem. En allians för klimatet!
  • Klimatkrisen handlar om överlevnad, inte ideologi. Vi fokuserar på sakpolitiken och undviker att välja position på höger-vänsterskalan.
  • Vi har ett ansvar inför våra medmänniskor och framtida generationer att göra allt vi kan för att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser och lindra effekterna av klimatkatastrofen.
  • Vi är realister och vi lyssnar på vetenskapen. Det orealistiska är att inte agera.
  • Vi tror på demokratin. Tillsammans kan vi skapa en framtid för kommande generationer.

Forskarsamhällets varningar om katastrofala klimatförändringar överträffas dagligen världen över och handling fordras omgående. De lösningar och metoder som föreslås av forskare i IPCC:s klimatrapporter kan ge oss en både tryggare, mer rättvis och socialt hållbar värld. Tiden för att åstadkomma det är dock knapp och vi vill att Sveriges regering och riksdag ska slå in på en ny kurs med snabbare och skarpare klimatåtgärder. Arbetet måste påbörjas nu och uppvisa synliga, mätbara resultat vid utgången av mandatperioden 2022 – 2026. Tillsammans kan vi bygga en värld med friska ekosystem och biologisk mångfald utan fossila bränslen och skenande klimatkatastrofer.

Klimatalliansens historia

Klimatalliansen har funnits som organisation sedan hösten 2021. Bakgrunden var (och är fortfarande) en växande frustration över den politiska handfallenheten inför den alltmer accelererande klimatkrisen. Vi som var med från början kom från olika politisk och organisatorisk bakgrund, alltifrån politiska partier, etablerade miljö- och klimatorganisationer, till nyare aktionsgrupper. Vår ambition var att vara en blåslampa i baken på både politiker och samhälleliga beslutsfattare. 15 ”krav” enade oss. Alltifrån en krisorganisation i regering och riksdag, en ekonomi som inte vilar på ständig ökning av BNP, till demokrati- och utbildningsinsatser. 

Vi fick en flygande fart med runt 1000 medlemmar inom någon månad. Samtidigt var vi medvetna om att tiden var kort till nästa val så en diskussion om att delta i valrörelsen, genom att ”ikläda” oss en partibeteckning, startade. En övervägande majoritet av medlemmarna gick på den linjen så vi kommer alltså att ställa upp i valet med en nationell lista. Ett 50-tal personer har röstats fram och står nu på listan till riksdagen. En blandning av olika åldrar, professioner och ursprung.

Vi bygger inget traditionellt parti. Vi är en rörelse och vårt arbete bygger i hög grad på självorganisering. Vi har inget kansli, inga anställda, inga fyllda bankkonton. Det som förenar oss är viljan att få politiken att agera. NU!

Naturbild