Vi är många.  Vi är redo att ta över!

En nytänkande allians för klimatet

Du kan rösta på oss i riksdagsvalet och i kommunvalet i följande kommuner:
Stockholm stad, Gotland, Alingsås, Lidingö och Salem. 

Forskarsamhällets varningar om den pågående klimatkatastrofen i Sverige och resten av världen överträffas dagligen och krafttag fordras omgående!

De lösningar och metoder som föreslås av forskarna i IPCC:s klimatrapporter kan ge oss vägledning om en tryggare, mer rättvis och socialt hållbar värld – men vi som representerar den samlade klimatrörelsen menar också att vi måste våga prova nya och tuffare strategier.

 

En sådan strategi är att utmana riksdagspartierna på deras egen planhalva genom att ställa upp i valet 2022!

Tiden för att åstadkomma omedelbar skyddsberedskap mot klimatkrisen är knapp och vi vill både att Sveriges regering och riksdag ska slå in på en ny kurs med snabbare och skarpare klimatåtgärder och driva frågan på egen hand om makthavarna bara stoppar huvudet i sanden.

Arbetet måste påbörjas nu och uppvisa synliga, mätbara resultat vid utgången av den här mandatperioden (2022 – 2026). Tillsammans kan vi säkra friska ekosystem och biologisk mångfald utan fossila bränslen, extremväder och skenande klimatkatastrofer.

 • Vårt primära mål är att med demokratiska påverkansmetoder stoppa den pågående klimatkatastrofen. Vi vill samla alla goda krafter som värnar om planeten under vårt paraply.
 • I valrörelsen driver vi en tydlig, tuff och modig agenda: Sluta babbla och sticka huvudet i sanden, börja agera, samarbeta och förhindra klimathotet NU!
 • Vi är inte intresserade av diverse åsiktskrig och bortförhandlingar av våra livsförutsättningar i några ideologiska skyttegravar; klimatet är inte en sidofråga, tillhör inte bara vissa, är inte ett särintresse som ska behandlas vid sidan av andra politiska frågor eller först då vi är klara med resten.
 • Vi är inte ett politiskt parti; vi är en blocköverskridande allians. Vår rörelse är därför öppen för dig, oavsett politisk tillhörighet, som vill bekämpa klimatkatastrofen och innehåller medlemmar från de flesta klimatrörelser, intresseorganisationer och politiska läger.
 • Vi fokuserar på politiska resultat och undviker därmed att positionera oss på höger-vänsterskalan.
 • I valet representerar vi ett helt nytt sätt att rösta på, då vi menar att människor år 2022 hellre röstar på det mest akuta ärendet, klimatet, som vi driver med kraft och utan kompromisser, än på gammelpartierna och deras svåröverskådliga manifest och svepande löften.
 • Våra förslag är utformade för att häva klimatkrisen långsiktigt, inte för att tillfredsställa väljarkåren under en mandatperiod.
 • Vi påverkar beslutsfattare och debatten så att klimatet som existentiell utmaning hamnar högst upp på den politiska agendan; alla våra förslag bygger på aktuell vetenskaplig rapportering.
 • Vi har ett ansvar inför våra medmänniskor och framtida generationer att göra allt vi kan för att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser och omedelbart lindra effekterna av klimatkatastrofen.
 • Vi är realister och lyssnar alltid på vetenskapen. Vi anser att det realistiska ligger i att larma om den fara som, enligt forskningen, leder till oundviklig samhällskollaps om vi inte agerar i tid. 
  Det orealistiska är att inte göra något! 

Varför Klimatalliansen, Gudrun?

Klimatalliansens historia

Klimatalliansen har funnits som organisation sedan hösten 2021. Bakgrunden var (och är fortfarande) en växande frustration över den politiska handfallenheten inför den alltmer accelererande klimatkrisen. Vi som var med från början kom från olika politisk och organisatorisk bakgrund, alltifrån politiska partier, etablerade miljö- och klimatorganisationer, till nyare aktionsgrupper. Vår ambition var att vara en blåslampa i baken på både politiker och samhälleliga beslutsfattare. 15 ”krav” enade oss. Alltifrån en krisorganisation i regering och riksdag, en ekonomi som inte vilar på ständig ökning av BNP, till demokrati- och utbildningsinsatser. 

Vi fick en flygande fart med runt 1000 medlemmar inom någon månad. Samtidigt var vi medvetna om att tiden var kort till nästa val så en diskussion om att delta i valrörelsen, genom att ”ikläda” oss en partibeteckning, startade. En övervägande majoritet av medlemmarna gick på den linjen så vi kommer alltså att ställa upp i valet med en nationell lista. Ett 50-tal personer har röstats fram och står nu på listan till riksdagen. En blandning av olika åldrar, professioner och ursprung.

Vi bygger inget traditionellt parti. Vi är en rörelse och vårt arbete bygger i hög grad på självorganisering. Vi har inget kansli, inga anställda, inga fyllda bankkonton. Det som förenar oss är viljan att få politiken att agera. NU!

Naturbild