En nytänkande allians för klimatet

Forskarsamhällets varningar om den pågående klimatkatastrofen i Sverige och resten av världen överträffas dagligen. De lösningar och metoder som föreslås av forskarna i IPCC:s klimatrapporter kan ge oss vägledning om en tryggare, mer rättvis och socialt hållbar värld – men vi som representerar den samlade klimatrörelsen menar också att vi måste våga prova nya och tuffare strategier.

Tiden för att åstadkomma omedelbar skyddsberedskap mot klimatkrisen är knapp och vi vill både att Sveriges regering och riksdag ska slå in på en ny kurs med snabbare och skarpare klimatåtgärder och driva frågan på egen hand om makthavarna bara stoppar huvudet i sanden. Arbetet måste påbörjas nu och uppvisa synliga, mätbara resultat vid utgången av den här mandatperioden (2022 – 2026). Tillsammans kan vi säkra friska ekosystem och biologisk mångfald utan fossila bränslen, extremväder och skenande klimatkatastrofer.