Svara upp till kunskapens krav!

Toppen är nådd. Scenarierna vi förutspår stämmer väl överens med verkligheten. Vi bedömer, avgör och vidtar åtgärder utifrån hela vetenskaps- och kunskapsläget som framkommer. Vi lyssnar till forskningen och svarar upp mot kunskapens krav.

Orden har vi hört under hela pandemin, men nu handlar det om klimatkrisen. Vårt klimatavtryck på växt-, djur-, land-, natur- och vattenmiljöer är väl känt. Vi ser det globala perspektivet och höjer blicken över det politiska landskapet. Vi zoomar in de planetära gränserna där naturlagarna står över alla andra lagar.

Vetenskapen är glasklar – vi befinner oss i ett paradigmskifte som kräver förändring. Det är viktigt att inte begränsas av gammal struktur, kultur eller okunskap. Det kräver att vi tar ett steg tillbaka från bestämda politiska stuprörsuppfattningar och snäva åsiktskorridorer. Ingenting hindrar politiker från att agera redan i dag! Vår påverkan på planeten får inte förringas. Staten bör hantera alla extraordinära kostnader som klimatkrisen kräver på samma sätt som de tagit ansvar för att rädda liv, jobb och företag under pandemin.

Politiken behöver expandera bortom begränsande ideologier och partier. Blicken måste fästas vid framtiden och fokus ligga på att ge dagens och framtidens barn de bästa förutsättningarna för att leva med effekterna av vår och tidigare generationers leverne.

Pandemin har hanterats utan strikta ideologiska perspektiv. Nu behöver klimatpolitiken stöpas om på samma premisser. Det är dags att ändra synen på välstånd och välmående.

En oviss framtid behöver stöd av ledarskap som inger mod och engagemang, ledare som reser sig och lyssnar till de angelägna, frustrerade, klimataktiva grupper som väcker och manar oss till förändring. Vi behöver ett skifte inom politiken, från fack och block till cirkulärt, bryta barriärer och bygga broar.

Som inspirerade, engagerade och praktiska aktörer kan vi göra institutionella systemförändringar möjliga för att skapa fred och hållbar utveckling. Vi har stadigt växt fram ur frustration och agitation och står nu inför transformation. Regeringens viktiga och ansvarsfulla arbete och dess absolut essentiella uppgift under överskådlig framtid är att verka för att vi ska leva med planeten.

Klimatet bör sättas högst upp på alla agendor med hänsyn till djur, natur och livsmiljö. Det är en fråga om respekt; att upprätta och förvalta en balans med goda levnadsvillkor för allt levande.

Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat att klok och radikal handling är möjlig för fundamental omställning. Våra inre kompasser står riktade mot det som verkligen nytänder, förnyar och ger hopp om verkliga lösningar. Vår tids gräsrötter blåser nytt liv i vår demokrati, där Klimatalliansen är en plattform för detta. Vi skapar framtidens politik nu genom att understryka brådskan i klimatfrågan och visar på möjligheterna till en bättre framtid. Vi kräver en regering som svarar upp till kunskapens krav!

Caroline Forsberg
Aktiv i Klimatalliansen

1 reaktion på ”Svara upp till kunskapens krav!”

 1. Det jag saknar i Klimatalliansens presentation är klarspråk: en tydlig beskrivning av klimatkrisens fysik, kemi, ekonomi och orsaker – och det globala perspektivet. Klimatkrisen är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Vi svenskar är inte ens en hundradel av jordens befolkning och våra åtgärder påverkar inte jordens temperatur mårkbart, men vi kan föregå med gott exempel.
  IPCC har fastslagit att ökningen beror på att växthusgaserna ökar. För atthålla temperaturen konstant krävs att kolhaltiga drivmedel ransoneras så att utsläppen av koldioxid står i balans med jordens assimilerande växtlighet. IPCC kan säkert avgöra var gränsen går och sedan är det upp till regeringar att besluta hur ransoneringen kan genomföras.
  En orsak till temperaturökningen är uppenbart befolkningens storlek. Varje människa har sitt fotavtryck som påverkar växthusgaserna. Se Stabilization of World Population to 6 billions (worldpopulationstabilization.blogspot.com)
  En annan orsak är en felaktig ekonomi! ”Ekonomi – – – är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet.” (WikipediA)
  men
  Inom företagsekonomi lär vi oss att vinst och tillväxt är de bärande principerna för ett företags bestånd. Jag är okunnig om nationalekonomi men vi har ju ett tillväktverk
  Att vinst och tillväxt nu lett till att de mest utvecklade nationerna lever högt över sina tillgångar är uppenbart en grundorsak till den globala temperaturökningen genom ständigt ökande konsumtion av kolhaltiga drivmedel. Nu krävs global ekonomi baserad på hushållning och hållbarhet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.