Klimatalliansen

Stockholm

Om oss

I Stockholm är vi ett tiotal engagerade medmänniskor och vi har delat in oss i tre olika arbetsgrupper efter intresse. De tre arbetsgrupperna är

  • Växtbaserad mat i offentligt kök
  • Energibesparing
  • Medborgarråd

växtbaserad mat i offentligt kök

I gruppen växtbaserad mat i offentligt kök är vi tre personer aktiva, Annika, Bruce och Linda. Vi arbetar efter ”Demokraternas handbok” med de fem arbetssätten, med att kartlägga, bemöta argument osv. Vi pratar med förvaltningar och stadsdelar samt lobbar för mer växtbaserad kost.

Vi har nu i tidigt skede valt att arbeta mer kring WWFs One Planet Plate och kartlägga huruvida Stockholms Stad har kommit igång att servera enligt uppsatt matstrategi.

För mer information, kontakta Linda på linda.am.lindstrom@gmail.com.

Energibesparing

Här kommer snart mer information om vad gruppen Energibesparing arbetar med.

medborgarråd

Här kommer snart mer information om vad gruppen Medborgarråd arbetar med.