Vi är många.  Vi är redo att ta över!

Ställnings­taganden

Klicka på plustecknet till höger för att läsa Klimatalliansens ställningstaganden.

Styrelsen har fattat ett beslut om generell hållning avseende civil olydnad:

”Klimatalliansens styrelse ser fredlig civil olydnad som ett oumbärligt instrument i en modern och levande demokrati. Ordet fredligt är ett centralt begrepp för huruvida Klimatalliansens styrelse anser att en civil olydnadsaktion är att beteckna som demokratiskt legitim. Klimatalliansens styrelse bedömer varje individuell aktion för sig utifrån kriteriet fredligt.”  

Klimatalliansen ställer sig starkt kritisk till regeringsbeslutet om bearbetningskoncession för en gruva i Gállok.

När den samlade vetenskapen i otaliga rapporter återkommande understryker att mänsklig verksamhet fortsätter att öka utsläppen av uppvärmande växthusgaser och att våra uttag av naturresurser bidrar till minskad biologisk mångfald måste människan anpassa sig. Vi måste släppa ut mindre och avbryta vår rovdrift på naturen. Regeringens beslut att tillåta bearbetningskoncession ökar istället utsläppen av koldioxid och bidrar till minskad biologisk mångfald.

Brytningen avser järnmalm, en mineral som det dessutom inte råder brist på. Regeringens beslut premierar användandet av jungfruliga material istället för att stimulera återbruk och cirkulära materialflöden. Återanvändande är en ofrånkomlig del av den hållbara framtid vi behöver bygga tillsammans.

Regeringens beslut om bearbetningskoncession för gruvan i Gállok visar på bristande krisinsikt. Med detta beslut formar regeringen en politik som undergräver samernas möjlighet att bedriva renskötsel och framtida generationers möjlighet till ett gott liv.