Replik: ”Det behövs en klok klimatpolitik, inte klimatpartism”

(Replik på Norrbotten Kurirens ledare om Klimatalliansen N-kuriren har valt att inte publicera repliken.)

Hysteri, Gretafeber, uppskruvad retorik, domedagsprofetior är några av Norbottenskurirens ”argument” emot bildandet av Klimatalliansen. Den ekomodernistiska idén är lösningen och den kloka politik som måste föras. Vad vi än gör så får vi inte rubba samhällets invanda rutiner för då riskerar vi att återvända ”till ett samhälle så som det såg ut för 100 år sedan.” .

Klimatalliansen, som överraskande inte propagerar för häst och vagn, är medveten om den enorma uppgift som tanken på systemförändringar innebär och den rädsla som uttrycks i ledaren och som många bär på vid insikten om att våra samhällsystem allt tydligare inte orkar bära upp vår självbild som föregångssamhälle. Detta är också en av anledningarna till att vi vill verka som en allians med aktiva och medlemmar från alla delar av politiken och civilsamhället. Vi måste gemensamt bära den här insikten liksom att finna en gemensam väg.

Man kan såsom Norbottenskurirens ledare gör, ducka för vetenskap, för de empiriska allt oroande väderfenomen som sveper runt jorden, för de alltmer bekräftande rapporterna som styrker oss i att vi är på väg in i kristider och tro att bara man öppnar den gamla verktygslådan med käcka utrop som ”nya smarta lösningar” så blir allt bra. Budskapet säger i grunden sitt ner i båten om än uttryckt som: ”de (Klimatalliansen) måste ta hänsyn till de konsekvenser varje klimatåtgärd har och försöka parera dessa i den mån det går.”.

De här tongångarna där det i första hand ska pareras för gällande ordning istället för de långt mer allomfattande klimatproblemskonsekvenserna har vi hört i tiotals år och som ömsom skapat storskaliga globala protester, ömsom skapat uppgivenhet. IPCC släpper en ny rapport i slutet på februari. Läckta uppgifter berättar om meningar som ”Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera.” eller ”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar”. Det handlar alltså om systemförändringar, inte enbart smarta tech-fixar. Problemet är att flera av de förändringar, byggda på 97% av forskarvärldens slutsatser, har en bromsande och dämpande effekt på samhället. Precis som när läkare ordinerar återhållsamhet till patienter med någon form av missbruk. Denna logik projiceras då som vänsterpolitik. Klimatalliansen har inget egensyfte med att föra vänsterpolitik, det skulle rörelsen förlora på. Vi söker borgerliga initiativ och samarbete lika mycket som socialistiska i den här frågan som framförallt är humanistisk i sin karaktär. Vi vet att det finns humanistiska ambitioner längs hela vänster-höger-skalan.

Men ”Sitt ner i båten” synen på klimatlösningarna bär också på ett nästan lika stort problem nämligen bidragandet till en brist på förtroende för poltiken. Här avviker klimatfrågan tydligt från andra politiska frågor när det gäller tilltron till politiken. Denna kräftgång måste brytas. Svenskar vill att Sverige ska vara ett föregångsland men det finns ingen demokratisk utväg för detta. Det finns idag ett tydligt utrymme i väljaropinionen för Klimatalliansens vision att placera klimatproblemen där den hör hemma, som en kris och som den övergripande frågan.

Mats Sederholm
Skribent, författare, DiEM25-aktivist och aktiv för Klimatalliansen

William Grönvall
Folkhögskolelärare och aktiv för Klimatalliansen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.