Regionala grupper

Klimatalliansen Mitt
(Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, och Södermanland)

Klimatalliansen Stockholms län

Klimatalliansen Öst
(Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland och Kronoberg)

Kontakt: Mats Helander

Klimatalliansen Väst
(Västra Götaland och Halland)

Klimatalliansen Skåne

Kontakt: Axel Hörestrand

Lokalgrupper

Kontaktpersoner för Klimatalliansens lokalgrupper:

Borås

Kontakt: Mark Silversaint

Dalarna

Kontakt: Sanna Landgren

Göteborg

Kontakt: Lars Jadelius 076-1257189, www.bridgers.se
och Kerstin Hamberger 070-7947833

Kungälv

Lund

Kontakt: Axel Hörestrand

Stockholm

Kontakt: Stefan B Nilsson 072-5415572

Varberg

Kontakt: Carl Einerfors 070-3604596

Västernorrland/Sundsvall

Kontakt: Caroline Forsberg

Östergötland

Kontakt: Mats Helander 070-5650313