Vi är många.  Vi är redo att ta över!

Klimat­snack

Här kan du ta del av olika samtal och möten som Klimatalliansen arrangerar där vi pratar om klimatfrågan och hållbarhet.

Samtal pågår

I Klimatalliansens programserie Samtal pågår bjuder Mariam Jallow Thollozan och Olivia Alm-Brillantes in olika experter att samtala kring ett aktuellt tema i relation till klimat och hållbarhet. 

Klicka på plustecknet till höger om rubrikerna nedan för att läsa om Samtal pågår och se ett avsnitt.

Klimatalliansens bjuder in till ett samtal där tre aktörer kommer att belysa olika aspekter av vad brytningen innebär, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Lena Alakangas, forskare vid Lunds universitet. Sasja Beslik, bank och finansman samt en av Sveriges främsta experter på Corporate Social Responsebillity. Tor Tuorda, författare, filmare och samisk aktivist.

Hur olydig får man vara? Vi kommer att lyssna till människor som alla frångått lagar och konventioner för att skapa diskussion kring en fråga och använt sin röst för att föra fram ett budskap i linje med sitt samvete.

Gudrun Schyman om sin tid som politisk vilde. Aviva Barcewska från Extinction Rebellion om kuppen mot AP fonderna och Alfred Westh från Återställ våtmarker.

I Klimatalliansen tror vi att det moraliska och etiska perspektivet har mycket att tillföra klimatfrågan genom att stärka människors engagemang. Klimatalliansen har tagit också ställning för The wellbeing alliance som är av meningen att samhället ska mäta sin tillväxt i människors välmående snarare än BNP. Detta är ju också ett sätt att sätta etiska och moraliska perspektiv framför ekonomiska.

Tre gäster som kan föra fram både relevanta och intressanta perspektiv på det här är Awad Olwan pensionerad Imam och grundare av guds hus i Fisksätra, KG Hammar fd ärkebiskop samt forskaren och filosofen Martin Benson.

Förutsättningen för ett effektivt klimatarbete är samarbete och fred. Situationen i Ukraina har fått många av världens länder att rusta ekonomiskt för krig. Kan kriget få länder att göra avsteg från sitt fossiloberoende och vad innebär det på kort och lång sikt när två av världens food basket länder på grund av krig förlorar kapacitet att exportera mat. Missa inte detta viktiga samtal med två experter på Ukraina. Inna Sovsun parlamentariker och Yevhenia Zasadiako ledare för Eco action. Samtalet är på Engelska.

Samtal pågår #6 Klimatalliansens samtalsserie om klimat. Ikväll kommer vi att prata om klimatdebatten utifrån social rättvisa och jämlikhet. Vi ställer oss frågan är det så viktigt? Räcker det inte bara med att tala om klimatnödläge och varför är inte klimatrörelsen relevant för större grupper av människor?

För att söka svar på detta tar vi hjälp av forskare med bakgrund i filosofi och antropologi och jobbar med frågor som hållbarhet och civilkurage, Brian Palmer och Martin Benson.

I samband med Stockholm+50 samlas en mängd aktivister på Eggeby Gård för workshops, verkstad och samvaro. Mariam Jallow Tholozan pratar med Lars Igeland (Färnebo folkhögskola), Esther Hauer (XR), Olga Grönvall Lund (Reformaten), Filip Linander (Slow Food Stockholm), Dirk Jan Luiting (XR) och Hadi (Grönt Initiativ Järva).

Informations­möten

Många av våra informationsmöten och event ligger uppe på Youtube. 

Gå till Youtube för att se informationsmöten i efterhand.

Berättelser

Här kan du läsa personliga reflektioner om varför några av våra medlemmar har gått med i Klimatalliansen. 

Klicka på plustecknet till höger om rubrikerna nedan för att läsa de personliga berättelserna.

Gudrun Schyman

”Nu behövs det en genomgripande systemförändring, inte duttande i kanten. Vi kräver att politikens organisering ändras, att vi monterar ner stuprören och att ekonomin underordnas hållbarhetsmålen.

Vi kräver en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, en ekonomi som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som vänder på begreppen närande och tärande och som synliggör det obetalda arbetet, som styr om från ett system som bygger på vinstnytta och konkurrens, till samhällsnytta och samverkan. och låter andra värden än arbete och kapital rymmas inom begreppet ekonomi. ” 

Talesperson i Klimatalliansen

Mariam Jallow Tholozan

”Jag vill se en klimatvänlig framtid som gör det lätt att leva, men dyrt att släppa ut.

Världen och Sverige behöver inte ännu en röst som talar om att nu är det allvar, men bara är villigt att göra förändringar i marginalen för att åstadkomma det. Det är en lögn som vi inte kan vara villiga att sälja. Det som krävs är så extremt att få vågar räkna på det.

Sverige behöver rösten som talar om det ”seemingly impossible” och som gör det möjligt för människor att föreställa sig ett annat sätt att leva. Att gå på restaurang, träffa sina vänner, gå på konsert, utöva idrott och så vidare är klimatvänliga aktiviteter. Bilfria städer, mer parker, gräsmattor och odlingar gör att människor mår bättre och mindre antal människor dör i luftföroreningar. Nedstängda lokala flygplatser som istället erbjuder klimatsmarta bostäder. Att alla kan färdas fritt och gratis kollektivt till jobbet, vänner och träningar är en vacker klimatvänlig frihetlig idé. Vi kan förändra skattesystem och arbetsmarknad så att det blir möjligt för människor att dra ner på jobb och konsumtion för att istället dela mer och leva mer.

När allt fler stänger sina gränser mot klimatflyktingar och främlingsfientligheten ökar, så vill jag se ett Sverige som vägrar tala om flyktingar som ett problem utan en resurs. Som värderar och uppskattar de händer i vård skola och omsorg som verkligen behövs. Som istället sätter höga ambitioner för ett gott flyktingmottagandet med en ambition att bli världsbäst på integration och att sätta nyanlända i arbete.”

Mariam Jallow Tholozan, Aktiv i Grönt Initiativ Järva, aktör i delningsekonomin samt talesperson i Klimatalliansen

KG Hammar

”Jag tar ställning till Klimatalliansen som kristen och teolog. Fred och rättvisa är mina huvudord, och vi behöver leva i fred med skapelsen, allt som finns tillsammans med människan på denna planet. Det betyder att vi behöver en omvändelse och ett nytänkande på djupet avseende vår plats i tillvaron. Inte som tillvarons herrar utan som medlevande i en livets väv som omfattar allt. Vi behöver öva oss i en ödmjukhet som ger plats åt andra, och det gör vi endast om vi inser att vi inte är universums centrum. För mig är detta istället GUD, villkorslös kärlek som är närvarande i allt, också i oss, och som vill att vi ska återspegla denna kärlek i våra liv.”

”Som forskare och lärare möter jag många studenter och beslutsfattare inom politiken och näringslivet som oroas djupt av klimatkrisen. Det är inte konstigt. Det konstiga är att vi inte tar vara på möjligheterna att ställa om samhället så att vi löser krisen. Vi verkar vara ännu mer rädda för medicinen än för sjukdomen. Självklart kommer det nya hållbara samhället, och vägen dit, att innebära stora förändringar. För de allra flesta av oss kommer nog nyttan och glädjen att vara betydligt större än uppoffringarna. Vi kommer att vinna oerhört mycket i ökad trygghet och säkerhet. Vi kommer att få mer meningsfull fri tid, mindre stress. Vi kan äntligen förverkliga det liberala idealet att maximera människors frihet så länge som det inte går ut över andra människors frihet. Vi kommer att mogna som mänsklighet, se bortom BNP och fokusera på livskvalitet och hållbar utveckling.

Klimatalliansens 15 punkter är en god början på de politiska och ekonomiska förändringar som behöver göras för att förverkliga en bred hållbarhetsvision, som människor från höger till vänster borde kunna ställa sig bakom.”

Thomas Hahn är agronom och forskar om ekosystemtjänster och rättvis samhällstransformation till fossilfrihet.

Sasja Beslik har en bakgrund på Nordea där han bl.a. startade upp en ny enhet Sustainable Finance. Sasja har också varit Chairman UNEP FI Water Work Group inom FN. Sedan 2019 är Sasja på Bank J. Safra Sarasin. Han betraktas som en av Sveriges främsta experter inom Hållbara Finanser och Corporate Social Responsibility, CSR. Sasja har en magisterexamen i ekonomisk historia och är dessutom utbildad journalist och har jobbat som krigskorrespondent i Kosovo.

Sasja är en ofta anlitad talare inom Corporate Social Responsibility, om etiska investeringar samt allmänt om utvecklingen inom den etiska fondindustrin. Ett annat ämnesområde är globaliseringen och klimatförändringarna, hur man tar ansvar för miljö och sociala aspekter i produktionen och i utvecklingsländerna och hur man kommunicerar detta till sina kunder.

Sasja Beslik har lång erfarenhet av internationellt arbete med miljö och sociala aspekter för såväl svenska som internationella företag. Han har arbetat konkret med dessa aspekter ute på fältet, genomfört revisioner, utvecklat uppförandekoder, implementerat dessa, samt hjälpt företag att nå ut till kunder med resultat.

Sasja är aktuell med boken ”Where the Money Tree Grows” och är även författare till ”Guld och gröna skogar: investera klimatsmart och bli rik”.

Janine O´Keeffe

”Varför blev jag engagerad i klimatfrågan och ekocid? Som jag ser det är allt annat ganska meningslöst. Vi måste klara klimatkrisen och ekocid, så är det bara! Det nya viruset Corona kommer kanske döda runt 100 miljoner människor, men klimatkrisen är så mycket större, vi kör fort på en väg som kan döda flera miljarder människor! Code Red for Humanity som FN uttrycker det!

Människor har redan dött i decennier i utsatta länder för att rika oavbrutet ökat utsläpp. Forskarna ökar nu varningen! Bränderna i Australien är bara början. Ett område lika stort som Belgien brann säsongen 2019-2020, 22% av hela kontinentens skog på en brandsäsong, det tar lätt 100 till 10,000 år att suga tillbaka den koldioxiden och en sådan säsong kommer runt varje 10 år.

I år ser vi bränderna i Sibirien som lämnar sot i Kanada och på Arktis is, som leder till snabbare avsmältning, som leder till mera bränder. Det kallas för ’cascading tipping points’! Och trots det görs inga radikala åtgärder i Australien eller Sverige. Vilka länder lever upp till Parisavtalet på allvar?

Klimatalliansen ser klimatkrisen och ekocid på allvar, vi förstår att politikerna har varit dödligt tröga och ser att klimatkrisen kräver att våra demokrati fördjupas med medborgarråd. Folket ska vara ett remissinstans för regeringen som har svårt att låta bli att bryta regeringsformen varje dag: kapital 1, paragraf 2, stycke 3: ’Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.’”

 

Janine O’Keeffe, Bachelor Engineering (Electronics), MBA, Active in Climate Movements

William Grönlund

”Jag är lärare. Jag möter nästan dagligen unga människor med en djup oro inför vår gemensamma framtid. Om vi skall klara det stora systemskifte som krävs för att ta oss ur klimatkatastrofen måste bildning och utbildning bli starkare och grönare. Vi människor måste öka vår kunskap om de bakomliggande faktorerna till klimatförändringarna och vilka metoder vi har för att lösa dem. Vi måste se kopplingen mellan våra liv och de system som upprätthåller våra liv.

Med en gemensam förståelse är förändring och hopp inte långt borta!”

William Grönlund, Klimatalliansens talesperson och folkhögskolelärare

Awad Olwan

”Som imam i Fisksätra har jag arbetat för möten och samverkan mellan religiösa samfund genom Guds Hus, och samtidigt arbetat mot religiös extremism. Att samverka över olika gränser främjar demokratin och gynnar fredlig samhällsutveckling. Klimatfrågan har jag reflekterat kring mot bakgrund av bud och tankar om miljön som finns i Koranen.

Vi lever i en expanderande värld, byggt av beståndsdelar som utvecklas evolutionärt och uppträder lagenligt. Allting i universum hänger samman med allting annat och alla ting befinner sig i ständig rörelse från små partiklar till stora galaxer. Jorden roterar runt sig själv och runt solen på rätt avstånd och i lagom fart rätt kalibrerat för mänskligt liv. Människan är relativt nykommen gäst på planeten jord, hon har fått ärva en vacker, balanserad och mångsidig natur. För att systemen i den fysikaliska världen må leverera är balans och måtta nyckelord.

Som muslim får man lära sig att människan är skapad till Guds avbild vilket innebär ett ansvar. Skaparen har sett till att människans främsta behov som luft, vatten, mat och energi finns obegränsat. Det samma gäller människans eftertraktade ämnen som frihet, kärlek och vänskap, det är gratis, var så god och ta för dig men med måtta och ansvar, var vänlig mot naturen så blir hon vänlig tillbaka. Människans dagar på jorden ska ses som en prövning, som en övning inför det saliga, fria och eviga livet i himmelriket. Detta är på ett ungefär vad min tro handlar om.”

Awad Olwan, imam i Fisksätra

”Som författare har jag ägnat mig åt miljö- och klimatfrågor under lång tid. Situationen är betydligt allvarligare än de flesta av oss förstått. Vi vet också mer om vad som behöver göras än många tror, vi har till och med resurserna och metoderna för att läka de sår vi orsakat planeten. Politikernas underlåtenhet att agera är oförlåtlig. Bristen på handling just nu det enskilt största hotet mot den mänskliga civilisationen, mot skogar, hav, stränder. Mot varglaven, ålen, vårsiklöjan, ängshöken. Livet i en hållbar framtid kan bli bättre än vad vi kanske är rädda för. Men då måste vi ta tag i den själva.

Jag är med i Klimatalliansen för att tillsammans med andra kräva att politiker, beslutsfattare och policymakare tar sitt ansvar nu. Inte i morgon, eller övermorgon. Vi måste agera kraftfullt med konkreta åtgärder snarast. Klimatalliansens femton punkter är en bra början.”

Mats Söderlund, författare

”Hösten 2015 startade jag Klimatpodden. Jag var frustrerad över den bristfälliga mediebevakningen av det största hot vår civilisation har stått inför och upprörd över att våra politiker, trots alla vackra ord, inte tar tag i klimatkrisen på allvar utan fortsätter med business as usual. Det är ett oerhört brott mot mänskligheten.

Efter att ha intervjuat flera av de ledande klimatforskarna insåg jag på djupet hur allvarlig klimatkrisen är. Då blev jag klimataktivist i Extinction Rebellion, en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att förmå politikerna att ändra systemet som förstör förutsättningarna för liv på vår planet.

Vi vet allt vi behöver veta. Nu är det hög tid att agera. Vi behöver bli mer aktiva som medborgare. Det räcker inte längre att gå och rösta vart fjärde år. Vi måste alla göra allt som står i vår makt för att skapa en beboelig planet för kommande generationer, ja för allt levande. Därför har jag engagerat mig i Klimatalliansen.”

Ragnhild Larsson, redaktör för Klimatpodden och aktiv i Extinction Rebellion

”Jag är redan aktiv i föreningen Klimatriksdagen för att pusha för den omställning som är nödvändig, nu snabbt. Men jag stöder också andra konstellationer, som Klimatalliansen. Nu behövs en övergripande strategi som brett samlar människor och konkret gör Sverige till en fossilfri välfärdsstat som både motverkar utsläpp och står pall för klimatförändringar. Jag vill se klimatneutralitet omkring 2035. För det behöver vi kombinera flera centrala områden:

  • en ny ekonomi byggd på klimaträttvisa där ekonomiska sär- och ägarintressen står tillbaka för helhetens intresse,
  • lagstiftning och regelverk som bl a underställer det finanspolitiska ramverket de klimatåtgärder som nu krävs
  • teknikutveckling, men utan att ständigt mer naturresurser utarmas
  • en stat i förarsätet som tar ansvar och tillför resurser, bl a från en klimatinvesteringsbank, och samverkar med såväl näringsliv som ett klimatkompetent civilsamhälle. Och kvinnoorganisationer, eftersom kvinnor ofta konsumerar mer klimatsmart än män.

Vi kan bli världsledande på riktigt, men inte bara i fråga om teknik utan genom att vi också satsar på mängder av nya jobb som kan skapas när resandet minskar och lokalsamhällen stärks. En avgörande faktor är sänkt skatt på löner så att det lönar sig att anställa och jobba, på alla nivåer, i klimatinriktad forskning och utveckling och på fältet, bl a i ett skogs- och jordbruk som bör inriktas både på stärkta kolsänkor och hållbar livsmedelsförsörjning.”

Gerd Johnsson Latham, chefredaktör för nättidningen manskligsakerhet.se, tidigare verksam på UD